สำนวน do without:ไม่ต้องรับประทาน อดอาหาร งดอาหาร

If there’s no butter for our bread, we’ll do without.
(ถ้าไม่มีเนยที่จะทาขนมปัง, เราก็ทานขนมปังโดยไม่มีเนยก็ได้)
We could do without lunch this week.
(สัปดาห์นี้เราไม่ทานอาหารเที่ยงก็ได้)
We could do without breakfast today.
(วันนี้เรางดอาหารเช้าก็ได้)
We could do without cream in our coffee.
(เราไม่ใส่ครีมในกาแฟของเราก็ได้)
We could do without butter on the bread.
(เราไม่ต้องใส่เนยบนขนมปังก็ได้)
We could do without dessert every day.
(เราไม่ต้องทานของหวานทุกวันก็ได้)
We could do without jelly on our toast.
(เราไม่ต้องทาเยลลี่บนขนมปังปิ้งก็ได้)
We could do without supper tonight.
(คืนนี้เราไม่ต้องทานอาหารก็ได้)

(Visited 599 times, 1 visits today)