สำนวน do one’s best: ทำให้ดีที่สุด; พยายามจนถึงที่สุด

I’m not sure I can be there tonight, I’ll do my best.
(ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะไปได้ในคืนนี้, แต่ฉันจะพยายามไปให้ได้)
She does her best to remember everything.
(เธอจำทุกสิ่งทุกอย่าง)
She does her best to please her parents.
(เธอเอาใจคุณพ่อคุณแม่)
She does her best to learn her lessons.
(เธอเรียนรู้บทเรียนต่างๆ)
She does her best to be polite to them.
(เธอสุภาพอ่อนโยนต่อเขามาก)
She does her best to understand the language.
(เธอพยายามทำความเข้าใจภาษานั้นๆ อย่างดีที่สุด)
She does her best to do her work well.
(เธอพยายามทำงานของเธออย่างดีที่สุด)
She does her best to pronounce the words perfectly.
(เธอพยายามออกเสียงคำนั้นอย่างถูกต้องที่สุด)

(Visited 1,898 times, 5 visits today)