สำนวน “dead to the world”แปลว่า

“หลับเป็นตาย”

ความหมาย

หลับสนิท

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ คุณศัทพ์วลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

We kept knocking on his door but he was dead to the world after the party the night before.

(Longman Dictionary of English Idioms)

เมื่อคืนนี้ฉันหลับเป็นตาย ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย แม้แต่เสียงหมาเห่า หรือเสียงรถแล่นเข้าบ้าน

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “dead to the world” เปรียบคนที่หลับสนิทจนปลุกไม่ตื่น นอนนิ่งเฉย เหมือนคนที่ตายไปจากโลกนี้แล้ว เช่นเดียวกับสำนวนไทย “หลับเป็นตาย” หมายถึงหลับสนิทจนเหมือนตาย

นอกจากสำนวน “dead to the world” ในภาษาอังกฤษยังใช้สำนวนอื่นอีกคือ “sleep like a log” และ “sleep like a top” สำนวน “sleep like a log” เปรียบคนที่หลับสนิทกับท่อนซุง คือ ไม่เคลื่อนไหว อยู่ท่าไหนก็คงท่านั้น ไม่ขยับเขยื้อนเลย เช่น I asked him cautiously if he’s slept well. “Like a log,”

he said…..

(Woman 2 Nov 74)

ส่วนสำนวน “sleep like a top” มาจากการเล่นลูกข่าง ลูกข่างเมื่อหมุนเร็วๆ จะดูเหมือนอยู่เฉยๆ อยู่กับที่ ไม่ได้หมุน เมื่อนำมาเปรียบกับคนนอนหลับ จึงหมายถึงคนที่หลับสนิท นอนอยู่กับที่ ไม่เคลื่อนไหว

เช่น After playing all day, the children slept like a top.

(Visited 1,725 times, 4 visits today)