สำนวน “dark horse”

“ม้ามืด”

ความหมาย

คนที่ปรากฎเด่นขึ้นมาอย่างไม่ได้คาดหมาย หรือ นึกฝัน คนที่คนทั่วๆ ไปคิดว่าไม่มีอะไรดีเด่นนัก แต่กลับมีความสามารถเอาชนะคู่แข่งขัน หรือคู่ต่อสู้ได้

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

Mr. John Peyton, Shadow Leader of the House (the House of Commons, a part of the British Parliament) is sometimes whispered of as a dark horse in the Tory Leadership stakes. (Daily Mail 6 Nov. 74)

นางสาวไทยปีนี้เป็น ม้ามืด ไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะได้คะแนนนำลิ่วเช่นนี้

คำอธิบาย

ทั้งสำนวนอังกฤษ “dark horse” และสำนวนไทย “ม้ามืด” มาจากการแข่งม้า ในการเล่นพนันแทงม้า ส่วนมากคนจะแทงตัวที่มีฝีเท้าดี แต่บางครั้งตัวที่เคยมีฝีเท้าดี อาจไม่ชนะ และตัวที่ใครๆ ไม่ได้คาดหมายไว้ กลับชนะ ม้าตัวนั้นเรียกว่า ‘ม้ามืด’ เมื่อเป็นสำนวนใช้เปรียบกับคนจึงหมายถึง คนที่ปรากฎเด่นขึ้นมาโดยที่คนทั่วๆ ไปไม่ได้คาดคิดมาก่อน หรือคนที่มีความสามารถมากกว่าที่คนทั่วๆ ไปทราบกัน สำนวนนี้มักใช้ในกรณีที่มีการแข่งขันกัน และผลผิดคาดหมาย คนที่ไม่ได้คิดว่าจะชนะในการแข่งขันกลับเป็นผู้ชนะ เรียกว่า “dark horse” หรือ “ม้ามืด” สำนวนไทย “ม้ามืด” เป็น สำนวนที่เพิ่งเกิดใหม่

(Visited 1,977 times, 1 visits today)