สำนวน “break even” หมายถึง

“เสมอทุน”

ความหมาย

ไม่ได้กำไร และไม่ขาดทุน เท่าทุน

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

The storekeeper made many sales, but his expenses were so high that he just broke even. (A Dictionary of American Idioms)

คนส่วนมากขาดทุนกัน ที่คุณไม่ถึงกับขาดทุน เพียงแต่เสมอทุน ก็นับว่าโชคดีมากแล้ว

คำอธิบาย

คำ ‘even’ หรือ คำ ‘เสมอ’ หมายถึง เท่าเทียมกัน สิ่งที่เท่าเทียมกันในที่นี้คือ สิ่งที่ได้และสิ่งที่เสีย สำนวนไทย “เสมอทุน” อาจจะพูดได้อีกว่า ‘’เท่าทุน” หรือ “ไม่ได้ไม่เสีย”

(Visited 491 times, 1 visits today)