สำนวนที่ว่า be up to something:ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ

Henry’s been smiling to himself all morning.  I think he’s up to something, but I don’t know what it is.
(เฮนรี่ยิ้มกับตัวเองตลอดเช้า ฉันคิดว่าเขาคงมีอะไรบางอย่างแต่ฉันเองไม่ทราบว่าอะไร)
Where are you going?  Are you up to something?
(คุณกำลังจะไปไหน คุณกำลังจะทำอะไรบางอย่างใช่ไหม)
What are you doing?  Are you up to something?
(คุณกำลังทำอะไร คุณกำลังจะทำสิ่งแปลกประหลาดใช่ไหม)
Who are you calling? Are you up to something?
(คุณกำลังโทรศัพท์ คุณกำลังจะทำอะไรแปลกๆ หรือ)
Who are you writing to?  Are you up to something?
(คุณกำลังเขียนถึงใคร คุณกำลังทำอะไรประหลาดๆ ใช่ไหม)
Why are you smiling?  Are you up to something?
(ทำไมคุณจึงหัวเราะ คุณกำลังทำอะไรแปลกๆ ใช่ไหม)
Why are you smiling?  Are you up to something?
(ทำไมคุณจึงยิ้ม คุณกำลังทำอะไรพิเศษหรือ)

(Visited 335 times, 1 visits today)