สำนวน “as dull as ditch water”คือ

“เบื่อเป็นยารุ”

ความหมาย

(น่า) เบื่อมาก ไม่ (น่า) สนใจเลย

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ คุณศัพท์วลี; สำนวนไทย

ตัวอย่าง

The book I’ve been reading is as dull as ditch water. It has no story or any interest at all. (Longman Dictionary of English Idioms)

เธอไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ซ้ำๆ ซากๆ กับเขาอีก รู้สึกเบื่อเป็นยารุ จริงๆ

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “(as) dull as ditch water’’ นั้น คนอเมริกันส่วนมากใช้ “(as) dull as dish water” มีความหมายเหมือนกัน น้ำในบ่อ หรือ น้ำล้างชามเป็นน้ำที่สกปรก เมื่อใช้เป็นสำนวนจึงหมายถึงสิ่งที่ไม่น่าสนใจเลย น่าเบื่อยิ่ง มีความหมายคล้ายคลึงกับสำนวนไทย “เบื่อเป็นยารุ’’ คนไทยเปรียบสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายกับ ยารุ ซึ่งเป็นยาถ่ายที่เข้ายาดำ หรือ ดีเกลือ มีรสขมไม่อร่อย เห็นแล้วก็ไม่อยากจะรับประทาน สำนวนนี้ คล้ายคลึงกับอีกสำนวนหนึ่งคือ “ยาหม้อใหญ่” ซึ่งเปรียบ

กับยาเช่นกัน มาจากยาไทยแผนโบราณประเภทยาต้ม ใช้พวกสมุนไพร และมียาดำแทรก รวมใส่ในหม้อใหญ่ ต้มน้ำ มีรสขม ฝาด ถ้าใส่ดีเกลือมีรสเค็มด้วย ต้องรับประทานทุกวัน นานประมาณหนึ่งเดือนถึงสองเดือน หรือจนกว่ายาจะจืด คนป่วยดื่มจนเอือมพอเห็นยาเข้าก๋เบือนหน้า ฉะนั้นสำนวน”ยาหม้อใหญ่’’ จึงหมายถึง เอือม ระอา เบื่อหน่าย เช่น กองหนังสือบนโต๊ะ เป็น ยาหม้อใหญ่ ซึ่งเขาไม่อยากจะมองหรือแตะต้อง

สำนวนไทยอีกสำนวนหนึ่งที่หมายถึง ไม่น่าสนใจ ไม่สนุก คือ “เป็นน้ำยาเย็น” สำนวนนี้เอาน้ำยาที่รับประทานกับขนมจีนมาเปรียบ น้ำยาต้องรับประทานร้อนๆ ถ้าทิ้งไว้จนเย็นก็หมดรส ไม่อร่อย เมื่อนำมาใช้เป็นสำนวนมีความหมายสองประการ ความหมายแรก หมายถึง ไม่อร่อย ชืด ความหมายที่สองหมายถึง ไม่น่าสนใจ ไม่สนุก เช่น เรื่องนี้จืดชืดเป็นน้ำยาเย็น ไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นซึ่งจะชวนให้คนอ่านอยากอ่านต่อ

(Visited 214 times, 1 visits today)