สำนวน “achieve a duck’s egg” หมายถึง

‘‘กินไข่”

ความหมาย

ไม่ได้คะแนนเลย

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทยกริยาวลี

ตัวอย่าง  

Although he achieved a duck’s egg, he was given a big hand because he had tried his best.

ผลการเรียนของเขาไม่ดีเลย กิน ไข่แทบทุกวิชา

คำอธิบาย

สำนวน “achieve a duck’s egg” มาจากวงการกีฬา คริ๊กเก็ต (cricket) ของอังกฤษ เมื่อผู้เล่นทำคะแนนไม่ได้เลยก็จะพูดว่า เขา “achieves a duck’s egg” ที่เอาไข่เป็ดมาเปรัยบเทียบอาจจะเป็นเพราะไข่เป็ดมีรูปร่างคล้ายคลึงกับตัวเลขศูนย์ แต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไม จึงไม่เอาไข่ไก่ หรือไข่ชนิดอื่นมาเปรียบ และเจาะจงเอาแต่ไข่เป็ด ปัจจุบัน คำว่า ‘egg’ ถูกตัดทิ้งไป เหลือ เพยง “achieve a duck” หรือ “make a duck” และมีความหมายเหมือนเดิม หมายถึงได้คะแนนศูนย์ หรือไม่ได้คะแนนเลย

ต่อมาเมื่อกีฬาเบสบอลส์ (baseball) เป็นที่นิยมกัน ก็มีการเลียนสำนวนนี้โดยใช้ ‘goose egg’ แทน ‘duck’s egg’ เช่น He scores a goose egg. หมายถึงเขาได้คะแนนศูนย์

สำนวนไทย ‘‘กินไข่” เป็นสำนวนของนักเรียน เวลาที่เขียนคำตอบผิดหมดไม่ได้คะแนนเลย ครูจะเขียนเลขศูนย์ (0) ซึ่งมีรูปร่างรีเหมือนไข่ ใครได้คะแนนศูนย์ ก็จะพูดว่า เขา ‘‘กินไข่” บางทีก็ใช้’ “กินไข่แดง” เพราะครูใช้ดินสอแดงเขียนเลขศูนย์ สำนวนนี้เกิดขึ้นประมาณ 70-80 ปีมาแล้ว เมื่อเริ่มใช้ดินสอแดงตามโรงเรียนต่างๆ สำนวนอังกฤษ “achieve a duck’s egg” และ สำนวนไทย “กินไข่’’ มีความคล้ายคลึงกันในการเปรียบเลขศูนย์กับไข่ เพราะมีรูปร่างคล้ายกันไม่ว่าไข่นั้นจะเป็นไข่เป็ด ไข่ห่าน หรือ ไข่ชนิดใดก็ตาม

(Visited 129 times, 1 visits today)