สำนวน “a thorn in someone’s flesh” หมายถึง

“หนามยอกอก”

ความหมาย

คนหรื่อสิ่งที่ทำให้เดือดร้อนใจ เป็นกังวล โกรธอยู่เสมอ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

We kicked young Kenneth out of our club; he had been a thorn in our flesh for a long time.

(Common English Sayings)

เด็กคนนี้เป็นหนามยอกอกเธอตลอดเวลา ทุกครั้งที่เห็นเธอจะรู้สึกโกรธขึ้นมาทันที

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “a thorn in someone’s flesh” มาจากคัมภร์ไบเบิล : “There was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me. ” (11 Corinthians 12 : 7) หมายถึงคนหรือ สิ่งที่ทำให้เดือดร้อนใจ หรือเป็นกังวลอยู่เสมอ บางที ก็ใช้ “a thorn in someone’s side”

สำนวนไทย ‘’หนามยอกอก” เอาหนามมาเปรียบ หนามมีปลายแหลมถ้าไปทิ่มอกก็ย่อมทำให้รู้สึกเจ็บปวด เมื่อใช้เป็นสำนวนหมายถึง คนหรือสิ่งที่ทำให้เดือดร้อนใจ หรือโกรธอยู่เสมอ ทั้งสำนวนอังกฤษและสำนวนไทย เอาหนามมาเปรียบเหมือนกัน ต่างกันเล็กน้อยตรงที่สำนวนอังกฤษกล่าวถึงหนามที่ตำอยู่ในมือ ส่วนของไทยกล่าวถึงหนามที่ตำที่อก หนามจะตำที่ใดก็ตามย่อมทำให้เกิดความเจ็บปวดทั้งนั้น

(Visited 219 times, 1 visits today)