สำนวน“อาบเหงื่อต่างน้ำ”แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า

“by the sweat of one’s brow”

ความหมาย

ด้วยการทำงานหนัก ใช้ความพยายามอย่างมาก

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ บุพบทวลี ทำหน้าที่ขยายกริยา สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

I don’t have any rich relations who will leave me money when they die. Whatever I get in life, I’ll have to earn by the sweat of my brow.

(Longman Dictionary of English Idioms)

“ความจริงการอาบเหงื่อต่างน้ำ เพื่อแข่งขันกันหาสิ่งที่พี่เสียมไม่เคยตั้งใจแสวงนัก แต่เก่าแต่ก่อนคือเงิน เป็นของขันและแปลกสำหรับพี่เสียม”

(นิทานเรื่อง พี่เสียม ของ ครูเทพ)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “by the sweat of one’s brow” และสำนวนไทย “อาบเหงื่อต่างน้ำ” มีความหมายและการเปรียบเทียบที่คล้ายคลึงกัน เวลาที่คนเราออกแรงมาก หรือทำงานหนัก เหงือจะไหลโซมออกมา เต็มหน้า เต็มตัว อาบน้ำ อาบตัว เหมื้อนอาบด้วยน้ำ เมื่อใช้เป็นสำนวน หมายถึง การทำงานหนักที่ต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ใช้กำลังเต็มที่

(Visited 92 times, 1 visits today)