สำนวนอังกฤษ“wet behind the ears”

“ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม”

ความหมาย

ยังเป็นเหมือนเด็กทารก ไม่มีความรู้ความชำนาญจัดเจนเหมือนผู้ใหญ่

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ คุณศัพท์วลี; สำนวนไทย ประโยค

ตัวอย่าง

The older members of the committee took no notice of anything I said : they clearly thought I was still wet behind the ears. (Longman Dictionary of English Idioms)

ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม แต่ทำอวดดี คดว่าตนเองเก่งกล้าสามารถเหนือคนอื่น

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “wet behind the ears” มาจากความเชื่อที่ว่าทารก หรือสัตว์ที่เพิ่งเกิดใหม่ๆ หลังจากที่ชำระล้างตัวแล้ว บริเวณที่จะแห้งช้าที่สุด คือ บริเวณหลังหู เมื่อใช้เป็นสำนวน จึงหมายถึงยังเป็นเด็กทารกอยู่ ยังไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ

สำนวนไทย “ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม” เปรียบคนที่ไม่มีความรู้ ความชำนาญกับเด็กทารกเหมือนกัน แต่เปรียบในลักษณะที่ต่างกัน คนไทยนึกถึงกลิ่นน้ำนมที่ออกจากปากของทารกที่ดูดนม เมื่อปากยังมีกลิ่นน้ำนมอยู่ แสดงว่ายังเป็นเด็กทารกอยู่ ยังไร้เดียงสา ยังไม่มีความรู้ ความชำนาญจัดเจนเหมือนผู้ใหญ่ สำนวนนี้เป็นสำนวนเก่าดังปรากฎอยู่ในกาพย์กุมารบรรพ ครั้งกรุงเก่า พระเวสสันดรได้พูดกับชูชกว่า

“ก็ตามทีที่ท่านจะพาสองพี่น้องไป

แต่เราเห็นไม่เป็นที่จะใช้ ณ ทชี

ด้วยเจ้าทั้งสองศรีสิยังอ่อนอบอาย

กลิ่นนํ้านมยังไม่หายเห็นฉะนี้”

สำนวนนี้มักใช้ว่าคนหนุ่มที่พูดจาแสดงว่าตนมีความรู้ต่าง ๆ เช่น

“ถึงมีฤทธิ์เรี่ยวแรงแข็งเป็นเหล็ก

มันก็เด็กเล็กลูกกระหำใส

มันจะรู้สึกซึ้งถึงเพียงใด

ปากไวยังไม่สิ้นกลิ่นนํ้านม

(เสภาขุนช้างขุนแผน)

(Visited 608 times, 1 visits today)