สำนวนอังกฤษ“kin and bone (s)”

“หนังหุ้มกระดูก”

ความหมาย

ผอมมาก ไม่มีเนื้อ ไขมัน มีแต่หนังที่ห่อหุ้มโครงร่าง หรือ กระดูกไว้เท่านั้น

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย ประโยค

ตัวอย่าง

Have you been dieting? You’re nothing but skin and bones!

(A Dictionary of American Idioms)

หลังจากหายป่วยแล้ว น้ำหนักของเขาลดไปหลายกิโล ผอมมากจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “skin and bone (s)’’ และสำนวนไทย ‘‘หนังหุ้มกระดูก” มีความหมายและการเปรียบเทียบเหมือนกัน คนที่ผอมมากๆ จะไม่มี เนื้อ หรือ ไขมัน มี แต่หนังที่ห่อหุ้มกระดูกอยู่เท่านั้น สำนวนอังกฤษอีก สำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน คือ “a bag of bones” เช่น If you don’t eat more, you’ll soon be a bag of bones. (Longman Dictionary of English Idioms) สำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกับ “a bag of bones” คือ ‘‘โครงกระดูกเดิมได้” เช่น เด็กคนนี้ผอมมากเหมือนกับโครงกระดูกเดินได้

(Visited 298 times, 1 visits today)