สำนวนอังกฤษ“eat one’s cake and have it (too)”

“จับปลาสองมือ”

ความหมาย

หวังอยากจะได้ทีเดียวพร้อมๆ กันสองอย่าง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ จะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

Roger can’t make up his mind whether to go to college or get a job. You can’t eat your cake and have it too.

(A Dictionary of American Idioms)

อย่า จับปลาสองมือ จะทำอะไรก็เลือกทำอย่างหนึ่ง มิฉะนั้นจะทำไม่ได้ดีสักอย่าง

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “eat one’s cake and have it (too)’’ มาจากความจริงที่ว่า ถ้าเราอยากจะรับประทานขนมเค้ก เราก็ต้องเอาเงินไปซื้อ ถ้าเราจะเอาทั้งสองอย่างคือ ทั้งขนมและเงิน ไม่ยอมจ่ายเงินซื้อขนม ย่อมไม่ได้ สำนวนนี้จึงหมายความว่า จะเอาหรือทำของสองสิ่งในเวลาเดียวกัน สำนวนนี้มักใช้ในรูปปฏิเสธ เช่น One canm eat one’s cake and (still) have it. หมายความว่า ให้เลือกของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากของสองสิ่งที่ให้เลือก จะเอาพร้อมกันทั้งสองสิ่งไม่ได้ สำนวนนี้บางทีก็ใช้พูดแบบประชดเสียดสี เช่น He wants to eat his cake and have it. สำนวน “eat one’s cake and have it (too)” อาจจะพูดอีกแบบหนึ่งได้ว่า ”have one’s cake and eat it” เช่น If you spend all your money on clothes, you won’t be able to go to the cinema at the weekend – you can’t have your cake and eat it!

(Longman Dictionary of English Idioms)

สำนวนไทย “จับปลาสองมือ” เปรียบกับการจับปลาทีเดียวสองตัว ใช้มือจับข้างละตัวซึ่งอาจจะจับได้ไม่มั่นพอ ปลาอาจจะหลุดตกน้ำไปหมดเลยก็ได้ สู้ใช้มือสองมือจับปลาตัวเดียวไม่ได้ สำนวนนี้จึงหมายถึงการมุ่งหวังอยากจะได้ของสองอย่างพร้อมๆ กัน และเช่นเดียวกับสำนวนอังกฤษ สำนวนนี้มักจะใช้ในรูปปฏิเสธ ใช้พูดเป็นคำเตือน คำแนะนำ

สำนวนประเภทนี้ ในภาษาอังกฤษมีสำนวนอื่นอีก หลายสำนวน เช่น “have it both ways” “run with the hare and hunt with the hounds” “sell the cow and drink the milk” และ “serve God and Mammon ” (Mammon เป็นชื่อเทพเจ้า แห่งความมั่งคั่ง) สิ่งที่กล่าวเป็นคู่ๆ ในสำนวนเหล่านี้ เราจะต้องเลือกเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะเอาทั้งสองสิ่งพร้อมกันไม่ได้

(Visited 2,119 times, 1 visits today)