สำนวนอังกฤษ“cry one’s eyes (heart) out”

“(ร้องไห้) น้ำตาเป็นสายเลือด”

ความหมาย

ร้องไห้อย่างเศร้าโศกเสียใจมาก ร้องไห้จนน้ำตาไหลพรากไม่หยุด

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทยกริยาวลี

ตัวอย่าง

When I got home that night, I cried my eyes out. It’s terrible feeling you’ll never be nor­mal again.

(Honey Dec 74)

When her new doll fell and broke, I thought the child would cry her heart out.

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

เธอร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือด เมื่อทราบข่าวว่าสามีประสบอุบัติเหตุ และถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาลตำรวจ

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “cry one’s eyes (heart) out” หรือ ร้องไห้จนตา (หัวใจ) หลุดออกมา เป็นสำนวนหมายถึง ร้องไห้อย่างมากมาย ร้องไม่หยุด ส่วนคนไทยเปรียบน้ำตากับสายเลือด คงจะมาจากความจริงที่ว่า ถ้าเราร้องไห้มากๆ ตาจะแดงช้ำจนดูเหมือนมีเลือดไหลออกมา ซึ่งแท้จริงมิใช่เลือดเป็นน้ำตา สำนวน “ร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือด” จึงหมายถึงร้องไห้อย่างเศร้าโศกมาก ร้องไห้ไม่ยอมหยุดเช่นเดียวกับสำนวนอังกฤษ “cry one’s eyes (heart) out’’

สำนวนไทย “น้ำตาเป็นเผาเต่า’’ หมายถึงร้องไห้ไม่หยุด ร้องไห้จนน้ำตาไหลพรากเช่นกัน สำนวนนี้ เป็นสำนวนเก่ามาจากการจับเต่ามาเผากินเป็นอาหาร เวลาที่เผาเต่าจะน้ำตาไหลพราก คนไทยจึงเปรียบน้ำตาของเต่าที่จะถูกเผากับน้ำตาคนที่ไหลไม่หยุด เช่น

“แต่พ่ออิเหนาจะทำอย่างไร ฮื้อ ป่านนี้แม่จินตะหรา

จะทำอย่างไงหนอ พิโธ่ น้ำตามิเป็นเผาเต่าละฤา”

(บทเจรจาละครอิเหนา พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 5)

(Visited 5,808 times, 4 visits today)