สำนวนอังกฤษ “the (same) old story”

“เรื่องเก่า”

ความหมาย

สิ่งซึ่งเกิดขึ้นซ้ำๆ กัน เกิดขึ้นบ่อยๆ โดยมากมักจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดี

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

It’s the same old story-he invites us all to the pub for a drink, and then finds that he’s forgotten to bring his money with him.

(Longman Dictionary of English Idioms)

เขาไปหาผมเพื่อขอยืมเงินอีก โดยอ้างว่าจะเอาเงินไปรักษาลูก นี่ก็เรื่องเก่านั่นแหละ

คำอธิบาย

‘old Story’ หรือ ‘เรื่องเก่า’ หมายถึงเรื่องที่ได้เกิดขึ้นแล้ว หรือเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก แฝงความหมายที่ไม่ค่อยจะดี น่าเบื่อหน่าย เอือมระอา สำนวนอังกฤษบางครั้งเติมคำ ‘same’ ด้วยเป็น “the same old story” และมักจะใช้ตามหลัง ‘it is’ สำนวนไทย “เรื่องเก่า” เมื่อเติม คำข้างท้ายเป็น “เรื่องเก่าเล่าใหม่” และบางครั้งจะพูดว่า “เรื่องเก่า ฉายใหม่” หรือ “ฉายซ้ำ’’ หมายถึงเรื่องที่เล่าแล้วเล่าอีก เช่น นี้เป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่ พอเขาดื่มเหล้าเข้าไป ก็เมาอาละวาดขว้างปาข้าวของเสียหายหมด

(Visited 2,056 times, 1 visits today)