สำนวนอังกฤษ “make somebody’s head spin (go round)”

“ทำให้หัวหมุน (หัวปั่น)”

ความหมาย

ทำให้สับสน วุ่นวาย งุนงง ปั่นป่วน

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

There are so many things I have to do, it makes my head spin just to think of them.

งานยุ่งจน เขาหัวปั่นไปหมด ไม่ทราบว่าจะเริ่มทำอะไรก่อน

I can’t drink alcohol at all. It always makes my head go round.

(Longman Dictionary of English Idioms)

เขาไม่เคยดื่มสุรามาก่อน เพียงจิบเดียว ก็ทำให้เขาหัวหมุนเสียแล้ว

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “make somebody’s head spin (go round)” และสำนวนไทย “ทำให้หัวหมุน (หัวปั่น)” มาจากความจริงที่ว่า คนเราเมื่อรู้สึกสับสน งุนงง ปั่นป่วน วุ่นวาย อาจจะเพราะการทำงานหนักหรือความผิดปรกติภายในร่างกาย เช่น เวลาจะเป็นลมเราจะรู้สึกคล้ายกับว่าหัวของเราหมุนหรือปั่นไปรอบๆ แม้ว่าจริงๆ แล้ว หัวไม่ได้หมุนหรือปั่น เป็นเพียงแต่ความรู้สึกของเราเท่านั้น สำนวนไทย “หัวปั่น” บางท่านกล่าวว่า อาจมาจากการปั่นหัวจิ้งหรีดให้มันกัดกัน

(Visited 1,075 times, 1 visits today)