สำนวนอังกฤษ “change hands”

“เปลี่ยนมือ”

ความหมาย

เปลี่ยนเจ้าของ ให้หรือขายให้อีกคนหนึ่ง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

The building changed hands twice within one

month.

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

รถคันนี้ เปลี่ยนมือหลายครั้ง คนที่ได้ไปใช้อยู่ไม่นานก็ขายต่ออีก

คำอธิบาย

        ‘hands’ หรือ ‘มือ’ ในที่นี้หมายถึง เจ้าของ หรือ ผู้ถือครองสิ่งต่างๆ เช่น เงินทอง สินค้า วัตถุต่างๆ ฉะนั้น สำนวน ‘‘change hands” จึงหมายถึงเปลี่ยนเจ้าของ เช่นเดียวกับสำนวนไทย “เปลี่ยนมือ” ซึ่งเป็นสำนวนใหม่ คนไทยคงจะเอาสำนวนนี้มาจากภาษาอังกฤษแล้ว นำมาใช้กันจนแพร่หลาย

(Visited 193 times, 1 visits today)