สำนวนอังกฤษ “build castles in the air”

“สร้างวิมานในอากาศ”

ความหมาย

ฝันหรือหวังในสิ่งที่ไม่สามารถจะเป็นความจริงได้

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

Sam foolishly imagines that he will be rich and powerful someday; he is always building castles in the air.

(Common English Sayings)

เลิก สร้างวิมานในอากาศเสียที คุณควรจะลงมือทำงาน เก็บเงินเพื่อให้ความฝันของคุณกลายเป็นความจริงขึ้นมา

คำอธิบาย

การสร้างวิมานในอากาศ มีความหมายว่า วิมานนั้นมิได้

มีจรง เป็นเพียงการใฝ่ฝันถึงสิ่งต่างๆ ที่อยากจะได้ สำนวนอังกฤษอีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายเช่นเดยวกันก็คือ “build castles in Spain” ที่เจาะจงเป็นประเทศสเปน ก็อาจจะเป็นเพราะว่า ครั้งหนึ่งสเปนเป็นประเทศที่มีบรรยากาศที่ชวนใฝ่ฝันถึง สำนวนนี้เป็นสำนวนเก่าแก่ ที่ใช้ในสมัยศตวรรษที่ 13 ในหนังสือ The Romaunt of the Rose :

Thou shalt make castle thanne in Spain,

And dream of joie alle but in vayne.

สำนวนไทย “(สร้างวิมานในอากาศ” มาจากสำนวนอังกฤษ “build castles in the air” คนไทยเอามาใช้กันจนแพร่หลาย สำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกันนี้มีมาแต่โบราณแล้วเหมือนกัน เช่น “คิดสมบัติบ้า” และ “มั่งมีในใจ แล่นใบบนบก”

“คิดสมบัติบ้า” หมายถึงคืดหรือมั่นหมายอะไร ทำให้รู้สึกอิ่มใจจนลืมตัว

“คับคั่งทั้งท้องพระลานไชย

ผู้ดีเข็ญใจก็ไม่ว่า

อยากจะใคร่ได้องส์พระธิดา

ต่าง คิดสมบัติบ้า อยู่ทุกคน”

(สังข์ทอง พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2)

“มั่งมีในใจ แล่นใบบนบก” ‘มั่งมีในใจ’ หมายความว่า คิดอยู่ในใจถึงความมั่งมี เช่นว่า ถ้ารวยแล้วจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ ‘แล่นใบบนบก’ เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ฉะนั้น สำนวนนี้จึงหมายถึงการนึกฝันถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

“นึกเอาเงินเอาทองกองเกลื่อนกลาด

นึกเอาทาสถิ่นฐานบ้านเรือนตึก

นึกเอาเมียลูกเต้านึกเอาลึก

ได้เหมือนตรึกทุกทุกสิ่งจริงจริงนะ

แต่ มั่งมีอยู่ในใจไม่ออกหน้า

ดาษดาข้าไทยใช้เอะอะ”

(นิราศรำพึง)

(Visited 785 times, 1 visits today)