ความหมายสำนวนอังกฤษตัวอักษร N หลากหลายคำ

** narrow down = reduce the number of people or places being investigated by clearing certain suspects; จำกัด, โดยเฉพาะ จำกัดขอบเขตให้แคบลง
The police narrowed down to two suspects.
ตำรวจได้จำกัดจำนวนผู้ต้องสงสัยลงเหลือสองคน
They have found the trick in narrowing down the case.
เขาได้ค้นพบวิธีที่จะจำกัดขอบเขตของคดีได้แคบลง

** neck and neck = side by side; คู่คี่กันไป, ไล่กันจี๋
Mr.Chin’s and Mr.Tom’s horses are running neck and neck at a race.
ม้าของมิสเตอร์ชินและของมิสเตอร์ทอมวิ่งไล่กวดกันคู่คี่ในการแข่งขัน Those beautiful horses slowly neck and neck to perform a show.
ม้าที่สวยงามเหล่านี้วิ่งเหยาะๆ คู่คี่กันไปในงานโชว์ตัว

** negotiate (with) = arrange, conclude, settle; จัดแจง, เจรจา
The Iranian students who hold American hostages refused to negotiate with the บ.ร. Government.
นักศึกษาชาวอิหร่านที่จับตัวประกันชาวอเมริกัน ปฏิเสธที่จะเจรจากับรัฐบาลอเมริกัน
The British negotiated satisfactory trade terms with the Chinese.
จีนและอังกฤษได้มีการเจรจาทางด้านการค้าได้ผลเป็นที่พอใจ

** never mind = do not bother, ignore it; ไม่เป็นไร, ไม่สำคัญ, ไม่รบกวนอะไร
“Did you find it ?” “No.” ‘Never mind, I’ll look for it myself.”
“คุณหาพบไหม ?” “ไม่พบหรอก” “ไม่เป็นไร ฉันจะหามันเอง”
“Never mind, I’ll do it for you”
“ไม่เป็นไร ฉันจะทำให้คุณเอง”

** no go = can’t be done, of no use, unsuccessful; ไม่มีประโยชน์, ไม่สำเร็จ, ทำไม่ได้,  มันไม่มีประโยชน์อะไร (มันใช้ไม่ได้)
Her mother tried to convince her but it was no go.
คุณแม่ของเธอได้พยายามที่จะพูดให้เธอเชื่อแต่ไม่เป็นผลสำเร็จ

** note down = record in writing, write down; เขียน, จด, บันทึก
You should note down every word he said.
คุณควรจะจดทุกๆ คำที่เขาพูด
The date of Geneva International Conference was carefully note down.
กำหนดวันประชุมนานาชาติที่เจนีวาได้ถูกจดบันทึกลงไปอย่างระมัดระวัง ** now and then = not often, occasionally; บางครั้งบางคราว
We met now and then at Sports Club.
เราพบกันเป็นบางครั้งบางคราวที่สปอร์ตคลับ
Our family go upcountry now and then.
ครอบครัวของเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
ที่มา:ธวัชชัย  ปานนิมิต

(Visited 253 times, 1 visits today)