สำนวนภาษาอังกฤษหลายคำให้ศึกษาในหมวดอักษร E

** eat in = eat at home; รับประทานอาหารที่บ้าน
Since I enjoy homemade meals, I’ll eat in everynight.
ฉันรับประทานอาหารที่บ้านเป็นประจำเพราะฉันชอบอาหารที่ทำเอง Shall we eat out? Where shall we go to have our meals?
เราจะออกไปข้างนอกหรือเปล่า ? และเราจะไปทานที่ไหนกันดี ?
I have no time to cook. Let’s eat out, shall we?
ฉันไม่มีเวลาทำอาหารเลย ออกไปทานข้างนอกกันเถอะดีไหม ?

**end up = finally be or do something, finish; ลงท้าย, ลงเอย, สุดท้าย, ยุติ, จบลง, หมดความหนักแน่น
You may end up in a mental hospital if take things too seriously.
ถ้าคุณจริงจังกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตมากเกินไป คุณอาจจะจบลงด้วยการเข้าโรงพยาบาลประสาท
She ended up crying her eyes out.
เธอลงท้ายด้วยการร้องไห้อย่างหนัก

** engage in = be a participant, busy doing something; เข้า, ธุระ, ประสานกัน
I have no time to engage in glossip.
ฉันไม่มีเวลาที่จะเข้าร่วมซุบซิบนินทา
Are you engaged in plastic toys business?
คุณประกอบธุรกิจเครื่องของเล่นเด็กพลาสติกใช่ไหม?

** enter for = apply to take part in; สมัครเขาร่วม, สมัคร
I am going to enter for the Proficiency Examination in English.
ฉันกำลังจะสมัครสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
He entered his horse for the Derby.
เขาเอาม้าของเขาสมัครเข้าแข่งเดอร์บี้

** enter into = begin, start, give, provide, mention; = เริ่มทำ, ง่วนกับ
The top officials entered into preliminary discussion.
เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ได้เริ่มการพิจารณาขั้นต้นแล้ว
You need not enter into a lot of unnecessary details.
คุณไม่ต้องไปง่วนกับการทำรายละเอียดที่ไม่จำเป็นนัก

** exchange words = quarrel, ทะเลาะ
I am sure they are not happy together. I have heard them exchanging words many times.
ฉันแน่ใจว่าพวกเขาไม่มีความสุขด้วยกัน ฉันได้ยินพวกเขาทะเลาะกันหลายครั้ง

** excuse (for) = forgive (for); ขอโทษ, ยกโทษให้, ปลดเปลื้องความผิด
Please excuse me for interruption.
ขออภัยที่ต้องมาขัดจังหวะ
Nothing can possibly excuse you for bad manners.
มารยาทที่ไม่ค่อยงดงามของคุณเป็นสิ่งที่ไม่น่าให้อภัย

** explain away = make a convincing excuse for; พูดให้หายโกรธ, พูดไกล่เกลี่ย
He is a clever politician but he will find it difficult to explain away his broken promise.
เขาเป็นนักการเมืองที่ฉลาด แต่เขาจะหาด้วยความลำบากที่จะอธิบายให้เข้าใจ ถึงการผิดสัญญาของเขา

** explain (to) = make clear (to), tell (somebody) the facts; = ชี้แจง, อธิบาย, เหตุผล
Please explain this word to me.
ช่วยอธิบายคำนี้ให้ฉันหน่อยเถิด
He tried to explain the meaning of symbols to the group.
เขาได้พยายามอธิบายความหมายของสัญลักษณ์ต่อกลุ่ม
ที่มา:ธวัชชัย  ปานนิมิต

(Visited 407 times, 1 visits today)