สำนวน”วัวหายล้อมคอก”ตรงกับภาษาอังกฤษว่า

“lock the stable (barn) door after the horse is stolen”

ความหมาย

เกิดเรื่องเสียหายขึ้นแล้ว จึงคิดป้องกันภายหลัง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย ประโยค

ตัวอย่าง

After Mary failed the examination, she said she would study hard after that. She wanted to lock the barn door after the horse was stolen.

(A Dictionary of American Idioms)

เขาให้คนงานมาทำรั้วบ้านให้สูงขึ้น หลังจากที่ขโมยขึ้นบ้านเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว นี่เข้าทำนอง วัวหายแล้วจึงค่อยล้อมคอก

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “lock the stable (barn) door after the horse is stolen” เป็นสำนวนเก่าเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 1370 บางทีก็ใช้ ‘ lock the stable door after the horse has bolted” เข่น So many books have been stolen from the library that you now have to leave your bags and cases at the desk as you go in. It’s a good idea, but one can’t admire them for locking the stable door after the horse has bolted. (Longman Dictionary of English Idioms) สำนวนประเภทนี้พบในภาษาของชาติต่างๆ เช่น สำนวนเยอรมันได้กล่าวว่า “เหล้าองุ่นรั่วแล้วจึงอุดยาถัง” “ถมบ่อเมื่อเด็กตกตาย’’ วัวถูกขโมยแล้วจึงทำคอก” สำนวนนี้ตรงกับสำนวนไทย “วัวหายล้อมคอก” ซึ่งเป็นสำนวนเก่าเช่นกัน บางทีก็ใช้ ‘โค’ แทน ‘วัว’ ดังที่กล่าวไว้ใน โคลงกระทู้สุภาษิต:

“โค   ฝูงปล่อยถูกปล้น        กลางแปลง

หาย         ฉิบราคาแพง              ไม่น้อย

ล้อม         รั้วเรือกแข็งแรง           โดยรอบ    นาแฮ

คอก          ตอกสลักเรียบร้อย      ปลูกร้านทำโรง”

สำนวนอังกฤษ กล่าวถึง การปิดประตูคอกม้า หลังจากม้าถูกขโมยไปแล้ว หรือวิ่งหนีไปแล้ว ส่วนสำนวนไทย กล่าวถึงการล้อมคอกวัวหลังจากวัวหายไปแล้ว สำนวนทั้งคู่มาจากชาวนาหรือเกษตรกร ซึ่งเลี้ยงม้าและ วัวไว้ใช้งาน ชาวตะวันตกนิยมเลี้ยงม้าไว้ใช้งาน คนไทย นิยมเลี้ยงวัวหรือควายไว้ไถนา ความนิยมเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเหมาะสมทางด้านลมฟ้าอากาศ และภูมิประเทศด้วย อย่างไรก็ตามถึงแม้จะกล่าวถึงสัตว์ต่างชนิดกัน แต่สำนวนทั้งสองก็มีความหมายตรงกัน หมายถึงว่า เมื่อเกิดเรื่องเสียหายแล้ว จึงค่อยมาคิดแก้ไขภายหลัง เป็นการช้าเกินไปเสียแล้ว สำนวนนี้จึงใช้สอนใจคนว่า ถ้าคิดจะทำอะไรที่เป็นการป้องกันอันตราย หรือความเสียหาย ควรจะลงมือทำทันที อย่ารอจนเกิดความเสียหายขึ้นแล้วจึงลงมือทำ ถึงเวลานั้นจะเป็นการสายเกินแก้

(Visited 1,708 times, 1 visits today)