สำนวนภาษาอังกฤษthrough thick and thin”

“ทุกข์สุขอย่างไร”

ความหมาย

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่ว่าจะมีสุข หรือ มีทุกข์

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวิเศษณ์วลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

His wife stuck faithfully to him through thick and thin.

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

ทุกข์สุขอย่างไร ฉันจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป

คำอธิบาย

        สำนวนอังกฤษ “through thick and thin” มาจากการเดินทางในท้องถิ่นที่มีภูมิประเทศต่างกัน คำ ‘thin’ หมายถึง บริเวณที่เป็นป่าโปร่ง สามารถเดินทางได้สะดวก ส่วน ‘thick’ หมายถึง บริเวณที่เป็นป่าทึบ ซึ่งทำให้การเดินทางไม่สะดวก เมื่อใช้เป็นสำนวน หมายถึง ทุกข์ หรือ สุข ดี หรือ ร้าย มักจะใช้กับการช่วยเหลือ หรือการเสียสละ โดยไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งคล้ายคลึงกับสำนวนไทย “ทุกข์สุขอย่างไร” หรือ “ดีร้ายอย่างไร” หมายความว่าไม่ว่าจะมีความทุกข์ หรือ มีความสุข ไม่ว่าเหตุการณ์จะดี หรือไม่ดี ก็ไม่เปลี่ยนแปลง ยังคงปฏิบัติ หรือทำตัวเหมือนเดิม สำนวนอังกฤษ “through thick and thin” บางทีก็ใช้ “through fair and foul” มีความหมายเหมือนกัน

(Visited 1,007 times, 2 visits today)