สำนวนภาษาอังกฤษ“stand in someone’s way”

“ขวางทาง”

ความหมาย

กีดขวาง เป็นอุปสรรคไม่ให้ทำได้สะดวก

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

If any of my children wanted to live away from home, I certainly wouldn’t stand in their way.

(Longman Dictionary of English Idioms)

ผมไม่อยากจะขวางทางเขา ถ้าเขาตัดสินใจแน่ว่าจะจากไป สร้างเนื้อสร้างตัวใหม่

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “Stand in someone’s way” และสำนวนไทย “ขวางทาง” มีความหมายและการเปรียบเทียบเหมือนกัน คือ เปรียบการยืนอยู่ในทางของคนอื่น หรือขวางทางคนอื่น กับการกีดขวาง ขัดขวางการกระทำของคนอื่น

สำนวนอังกฤษ อีกสำนวนหนึ่งซึ่งหมายถึง การกีดขวาง เช่นกัน คือ “put a spoke in someone’s wheel” สำนวนนี้เป็นสำนวนเก่าที่ไม่ค่อยใช้กันแล้ว มาจากการชลอความเร็วของเกวียนที่วิ่งลงเขา โดยใช้ ‘spoke’ ซึ่งเป็นเข็มหมุดชนิดหนึ่งทำให้ล้อหยุดหมุน หรือชลอความเร็วของเกวียนที่วิ่งอยู่ เมื่อใช้เป็นสำนวน หมายถึง กีดขวาง เป็นอุปสรรค ทำให้คนอื่นทำงานไม่สำเร็จ เช่น We’ve got everything we need to do the job; so as long as nobody puts a spoke in our wheel by becoming ill, we should be finished by the end of the week.

(Longman Dictionary of English Idioms)

(Visited 239 times, 1 visits today)