สำนวนภาษาอังกฤษ“show the white feather”

“ตาขาว”

ความหมาย

แสดงความกลัว ความขลาดออกมาให้เห็น

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

The only time he showed the white feather was just before they attacked the enemy.

(Longman Dictionary of English Idioms)

“ครานั้นบรรดาพวกไทยลาว

ตาขาว ตัวสั่นอยู่หวั่นไหว”

(เสภา ขุนช้างขุนแผน)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “show the white feather” มาจาก การชนไก่ โดยเชื่อกันว่า ไก่ชนตัวใด ถ้ามีขนสีขาว ออกมาแสดงว่าไม่ดี อาจจะไม่ดุ ไม่กล้าต่อสู้กับไก่ตัวอื่น เมื่อใช้เป็นสำนวนจึงหมายถึง กลัว ขี้ขลาด ปัจจุบัน สำนวนนี้ไม่ค่อยใช้กันแล้ว

สำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกับสำนวนอังกฤษ “show the white feather” คือ “ตาขาว” สำนวนอังกฤษกล่าวถง ‘ขนขาว’ ส่วนสำนวนไทยกล่าวถึง ‘ตาขาว’ มีที่มาต่างกัน สำนวนไทย “ตาขาว” มาจากความจริงที่ว่า เวลาที่คนเรากลัว หรือตกใจมากจะทำตาเหลือก คือทำให้ลูกตาดำอยู่ข้างบน จนดูเหมือนว่ามีแต่ตาขาวไม่เห็นตาดำ สำนวน “ตาขาว” จึงหมายถง ขี้ขลาด บางทีก็พูดว่า “ขี้ขลาด ตาขาว”

(Visited 101 times, 1 visits today)