สำนวนภาษาอังกฤษ“prick up one’s ears”

“หูผึ่ง”

ความหมาย

ฟังด้วยความสนใจ หรือความตั้งใจอย่างมาก

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย นามวลี ทำหน้าที่

เป็นกริยา

ตัวอย่าง

I heard them mention your name, so I pricked up my ears and listened.

(Common English Sayings)

เธอ หูผึ่งขึ้นมาทันที เมื่อบังเอิญได้ยินเพื่อนๆ กำลังนินทาเธออยู่

คำอธิบาย

        สำนวนอังกฤษ “prick up one’s ears” มาจากอาการของสัตว์ เช่น สุนัข หรือม้า เวลาที่มันได้ยินเสียงผิดปรกติ หูของมันจะตั้งขึ้นเพื่อจะฟังให้ชัดเจน เมื่อนำมาเปรียบกับคน จึงหมายถึงการฟังอย่างตั้งอกตั้งใจด้วยความสนใจอย่างยิ่ง สำนวนไทย “หูผึ่ง” คำ ‘ผึ่ง’ หมายถึง กางออก แผ่ออก การทำให้หูกางออก หรือ แผ่ออกเพื่อให้ได้ยินเสียงชัดเจนขึ้น เมื่อเป็นสำนวนจึงมีความหมายเช่นเดียวกับ “prick up one’s ears”

(Visited 183 times, 1 visits today)