สำนวนภาษาอังกฤษ“a stick-in-the-mud”

“หัวเก่า”

ความหมาย

คนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ไม่ชอบสิ่งแปลกใหม่ คนล้าสมัย ไม่ทันสมัย

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

Mr. Thomas is a stick-in-the-mud who plows with mules; he won’t buy a tractor.

(A Dictionary of American Idioms)

“ผมไม่เคยชอบเด็กซนเลย บางทีผมจะหัวเก่า ผิดสมัยไป ก็เป็นได้”

(หัวใจนักรบ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6)

คำอธิบาย

คนอังกฤษอเมริกัน คิดว่า ไม้ที่ปักอยู่ในเลนมักจะจมปลัก

อยู่อย่างนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นสำนวนอังกฤษ “a stick-in-the-mud” จึงหมายถึง คนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เคยคิดเคยทำอะไรก็ยังคงคิดหรือทำอยู่เช่นนั้น จึงเป็นคนล้าสมัย อาจจะหมายถึงไม่ก้าวหน้าได้ด้วย สำนวนนี้บางทีใช้เป็นคุณศัพท์ได้ เช่น stick- in-the-mud ideas คนไทยมีความคิดต่างไปจากคนอังกฤษอเมริกันในเรื่องนี้ คนไทยเปรียบไม้ที่ปักอยู่ในเลนกับคนที่มีใจโลเลไม่แน่นอน ไม่มั่นคง เอนเอียงไปมาได้ง่าย ดังไม้ที่ปักอยู่ในดินเหลว

สำนวนไทยที่มีความหมายใกล้เคียงกับสำนวนอังกฤษ “a stick-in-the-mud” คือ ‘‘หัวเก่า” ‘หัว’ ในที่นี้ หมายถึง ความคิด สำนวนนี้จึงหมายถึง มีความคิดอย่างเก่า ถือคตินิยมแบบโบราณ ไม่นิยมตามสมัย ล้าสมัย ไม่ทันสมัย

สำนวนไทยอีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน คือ “เต่าล้านปี” เป็นสำนวนใหม่ เปรียบคนที่ไม่ทันสมัยกับเต่า ซึ่งเป็นสัตว์ที่ทำอะไรช้า เวลาคลานก็คลานอย่างช้าๆ ยิ่งเต่าแก่มีอายุมาก ยิ่งคลานช้ามาก เมื่อนำมาเปรียบกับคน จึงหมายถึงคนที่ช้า ไม่ทันสมัย ไม่ชอบสิ่งแปลกใหม่ ยึดแน่นอยู่กับความคิด หรือสิ่งเก่าๆ ไม่ก้าวหน้า เช่น ถ้าคุณยังเป็นเต่าล้านปีอยู่อย่างนี้ คุณจะไม่มีโอกาสก้าวหน้าเหมือนเพื่อนๆ รุ่นเดียวกันกับคุณ

(Visited 503 times, 1 visits today)