สำนวนภาษาอังกฤษ “open (up) someone’s eyes”

“ทำให้ตาสว่าง”

ความหมาย

ทำให้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

This…piece immediately opened my eyes to the strange fascination of both Marlowe’s mind, and his stage achievements….

(Punch 27 Nov 74)

คำพูดของเธอ ทำให้เขาตาสว่างขึ้น และเริ่มมองเห็นข้อเท็จจริงซึ่งเขาไม่เห็นมาตั้งแต่แรก

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “open (up) someone’s eyes” มา จากการเปรียบเทียบที่ว่า คนที่มองไม่เห็นข้อเท็จจริงต่างๆ เหมือนกับคนที่ไม่ได้ลืมตา ฉะนั้นการทำให้ใครลืมตาจึงหมายถึงการทำไห้คนนั้นเห็นความเป็นจริงเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ คำ ‘eye-opener’ เป็นคำนาม เมื่อใช้เป็นสำนวน หมายถึง สิ่งที่ทำให้เข้าใจ หรือเห็นความจริง เช่น Pam’s first visit to school was a real eye- opener.

(A Dictionary of American Idioms)

สำนวนไทย ‘‘ทำให้ตาสว่าง” หมายถึงทำให้เห็นสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจน เห็นข้อเท็จจริง เห็นสิ่งที่ไม่ได้เห็นมาก่อน คำ ‘สว่าง’ ในที่นี้หมายถึง กระจ่าง แจ้งแจ่ม และเห็นชัดเจน และ ‘ตาลว่าง’ หมายถึง ตาที่เห็นชัดเจน ตาที่เห็นกระจ่างแจ้ง ตาที่เห็นความจริง มีความหมายตรงกับสำนวนอังกฤษ “open (up) some­one’s eyes”

(Visited 2,876 times, 1 visits today)