สำนวนภาษาอังกฤษ “hold the reins”

“ถือบังเหียน”

ความหมาย

การได้คุมอำนาจ ได้อำนาจในการสั่งงานหรือบริหารงาน หรือบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความต้องการทุกอย่าง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทยกริยาวลี

ตัวอย่าง

This man holds the reins of government.

คณะรัฐบาลซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถือบังเหียน ต้อง ประสบกับปัญหาต่างๆ จนแทบจะไปไม่รอด

คำอธิบาย

สำนวน “hold the reins” มาจาก การผูกสายบังเหียนม้า คนขี่ม้าจะถือสายบังเหียนม้าเพื่อควบคุมม้าในขณะขี่ เมื่อใช้เป็นสำนวนจึงหมายถึงการมีอำนาจควบคุม บังคับ หรือสั่งงานให้เป็นตามที่ต้องการ สำนวนไทย “ถือบังเหียน” เป็นสำนวนใหม่และเข้าใจว่าจะมาจากสำนวนอังกฤษ “hold the reins” มีความหมายเช่นเดียวกับสำนวน อังกฤษ ไม่ค่อยใช้พูดกันมากนัก มักปรากฎในบทความ ในหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับการเมือง หรือการปกครอง ในหนังสือนิทานวังหน้า พระนิพนธ์พระองส์เจ้ากัมพุชฉัตร ในรัชกาลที่ 1 มีกลอนว่า “เมื่อไรองค์ประทุเมศเจ้าของขรรค์ เกิดในสุรวงส์ดำรงธรรม์ พระเกียรตินั้นจะเรืองเดชาชาย จะมีพระกฤษฎาอานุภาพ ปัจจาราบคอย ถือ บังเหียน ถวาย” ความหมายของสำนวนนี้ตรงข้ามกับที่ได้กล่าวมาแล้วคือ หมายถึงการเป็นข้ารับใช้

(Visited 90 times, 1 visits today)