สำนวนภาษาอังกฤษ “eat one’s head off”

“กินจนพุงแตก”

ความหมาย

รับประทานมากจนเกินไป

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทยกริยาวลี

ตัวอย่าง  

John ate his head off at the party and was very sick.

(Longman Dictionary of English Idioms)

อย่ากินจนพุงแตกนะ แล้วจะคิดเสียใจภายหลังว่า ไม่ควรจะตะกระตะกราม เช่นนี้เลย

คำอธิบาย

น่าแปลกใจเหมือนกันว่าทำไม คนอังกฤษอเมริกันจึงพูดว่า

กินมากจนหัวหลุด ควรจะเป็นท้องหรือพุงแตกมากกว่า ดังที่คนไทยพูดกัน เพราะอาหารที่รับประทานเข้าไปจะไปรวมกันอยู่ที่ท้อง ถ้าอาหารมีจำนวนมากเกินไป ท้องก็จะแตก ในมหาเวชสันดรชาดก ชูชกโลภอาหาร กินจนพุงแตก ต่อมาสำนวน “กินจนพุงแตก” มีความหมาย เพิ่มขึ้น หมายถึง การกินสินบนอยู่เรื่อยๆ จนเรื่องกระจายออกมาอื้อฉาว เช่น เขาไม่เคยปฏิเสธคนที่มาให้สินบน ในที่สุดก็กินจนพุงแตก เป็นที่ทราบกันทั่วไป

สำนวนอังกฤษอีกสำนวนหนึ่งที่หมายถึง รับประทานมาก ก็คือ “eat out of house and home” เช่น We have two young sons with appetites like wild animals, and I wouldn’t be surprised if one day they ate us out of house and home. (Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage) สำนวนไทยที่ใกล้เคียงกับสำนวนนี้ ก็คือ “กินจนต้อง ขายบ้านขายช่อง” มักจะเป็นสำนวนที่พ่อแม่ หรือ ผู้ใหญ่ พูดเมื่อลูกหลานของตนรับประทานมาก ทำให้ต้องสิ้นเปลืองเงินทองมาก เช่น “เลี้ยงไม่ไหวแล้วลูกคนนี้กินจนต้องขายบ้านขายช่องกันคราวนี้”

(Visited 1,643 times, 1 visits today)