สั่งสินค้าจากแคตตาล็อค(Ordering goods from a catalogue)

Mahachai Trading Co.,

15 New Road, Baogkok.

Alugust 23, 2012

Smith Co., Ltd.

51 Treepetch Road

Bangkok

Gentleman :

     Please send us the following shirts from your most recent catalogue at your earliest convenience;

20 Kings Shirts, small size…       800 baht

30 Jacks Shirts, medium size…1,500 baht

40 John’s Shirts, large size…     2,400 baht

Total 4,700 baht

     Enclosed is our cheque for the total amount, 4,700 baht. We shall appreciate your giving this order prompt attention.

Yours very truly,

Ward Smith

คำศัพท์ที่ควรทราบ

following  – ต่อไปนี้

shirts – เสื้อเชิร์ต

recent – ใหม่, เร็วๆนี้

size  – ขนาด

small – เล็ก

medium – กลาง

large        – ใหญ่

enclosed – สอด

cheque – ใบสั่งจ่าย (เช็ค)

total – ทั้งหมด

amount – จำนวน (เงิน)

appreciate – ขอบคุณ

order – คำสั่ง

prompt – ทันที

atlention – การเอาใจใส่

Expressions ที่ควรจดจำ

please send us the following… – โปรดส่ง…ต่อไปนี้ให้เรา

will you kindly send us the following .. – กรุณาส่ง…ต่อไปนี้ให้เรา

from your most recent catalogue – จากแคตตาล็อคที่ใหม่ที่สุดของคุณ

from your newest catalogue – จากแคตตาล็อคที่ใหมที่สุดของคุณ

we shall appreciate your .. – เราจะขอบคุณ…ของท่าน

to give prompt attention to.. – ให้ความเอาใจใส่อย่างทันทีแก่…

to give the mind to immediately – เอาใจใส่ต่อ…อย่างทันที

คำแปลเป็นภาษาไทย

บริษัท การค้ามหาชัย

๑๕ ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕

บริษัท สมิธ จำกัด

๕๑ ถนนตรีเพชร

กรุงเทพ ฯ

ท่านสุภาพบุรุษ ที่นับถือ

     โปรดส่งเสื้อเชิร์ตต่อไปนี้ จากแคตตาล็อคเล่มใหม่ที่สุดของท่านมาให้เราโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้

๒๐ ตัวเสื้อเชิร์ตยี่ห้อคิงส์ ขนาดเล็กเป็นเงิน          ๘๐๐ บาท

๓๐ ตัวเสื้อเชิร์ตยี่ห้อแจ๊คก์ขนาดกลางเป็นเงิน  ๑,๕๐๐ บาท

๔๐ ตัวเสื้อเชิร์ตยี่ห้อโจนด์ขนาดใหญ่เป็นเงิน    ๒,๔๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น ๔,๗๐๐ บาท

     ที่สอดมา (ในซองนี้) คือใบสั่งจ่ายของเรา สำหรับจำนวนทั้งหมดคือ ๔,๗๐๐ บาท เราจะขอบคุณมากสำหรับความเอาใจใส่ (การจัดการกับ) ต่อคำสั่งนี้อย่างทันทีของท่าน

ด้วยความจริงใจ

วอร์ด สมิธ

(Visited 548 times, 1 visits today)