การสั่งสินค้าจากการโฆษณา(Ordering goods from an Advertisement)

Dear Sir:

     Will you kindly send me, at my address above, two radio receiving sets, as advertised in the Bangkok World of \esterday, August 22.

     Please charge this purchase to my account.

     I shall specially appreciate your usual prompt delivery, as I plan to give one of the radio sets to my niece who will become of age on August 24.

Yours very truly,

Thongbai Ploypan

คำศัพท์ที่ควรทราบ

advertisement – การโฆษณา

address – ตำบลที่อยู่

above – ข้างบน

radio        r – วิทยุ

receiving – รับ

sets  – เครื่องชุด

advertised – ซึ่งถูกโฆษณา

charge – คิดเงิน

re­purchase – การซื้อ

account – บัญชี

specially – เป็นพิเศษ

usual – ตามเคย

prompt – ทันทีทันใด, รีบด่วน

delivery – การส่งมอบ

plan – ตั้งใจ

niece – หลานสาว

age – อายุ

Expressions ที่ควรจดจำ

to charge this purchase of my account – จัดการซื้อลงในบัญชีของฉัน to write this purchase down in the book as a debt – จดบัญชีการซื้อครั้งนี้ไว้ในสมุดเป็นหนี้สิน

to plan = to intend – ตั้งใจ

to become of age – บรรลุนิติภาวะ

to become a woman        – โตเป็นสาว

to become 21 years of age – มีอายุครบ ๒๑ ปี

คำแปลเป็นภาษาไทย

เรียนท่านที่นับถือ

     ขอท่านได้โปรดส่งเครื่องรับวิทยุสองเครื่องตามที่ได้ ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์บางกอกเวิลด์ ฉบับเมื่อวานนี้ คือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ไปให้ผมตามตำบลที่อยู่ข้างบนนี้

     โปรดคิดเงินการซื้อครั้งนี้ลงในสมุดบัญชีของผม

     ผมจะขอบคุณเป็นพิเศษ สำหรับการส่งมอบ (เครื่องวิทยุ) อย่างรีบด่วนตามเคย เพราะผมตั้งใจจะให้วิทยุเครื่องหนึ่งแก่หลานสาวของผม ซึ่งจะบรรลุนิติภาวะในวันที่ ๒๔ สิงหาคม นี้

ด้วยความจริงใจ

ทองใบ พลอยพรรณ

(Visited 543 times, 1 visits today)