การสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนวทางการตอบ

ฤดูกาลของการสมัครงานเริ่มเข้ามาอีกแล้ว และสมัยนี้ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ยุค AEC การใช้ภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรให้ความสนใจในความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร ปัจจุบันหลาย ๆ ที่จึงใช้ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์งาน วันนี้เราจึงมีตัวอย่างคำถามยอมฮิตในการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนวทางการตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษแบบคร่าว ๆ ให้เพื่อน ๆ ได้ลองเอาไปฝึกใช้ให้คล่อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของเพื่อน ๆ ดูนะคะ

สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ พร้อมคำตอบ

What is your greatest strength?  จุดแข็งของคุณคืออะไร

การตอบก็ควรตอบจุดแข็งที่เป็นประโยชน์ต่องาน หากต้องการตอบว่าคุณร้องเพลงเก่งมาก คงจะไม่เหมาะกับการสัมภาษณ์งานบัญชี แต่อาจจะเหมาะกับงานการตลาดที่อาจจะต้องออกไปปาร์ตี้กับลูกค้า

ตัวอย่างการตอบคำถาม

I have exceeded my sales goals every quarter and I’ve earned a bonus each year since I started with my current employer.

ฉันสามารถทำยอดทะลุเป้าทุกไตรมาส และได้รับโบนัสทุก ๆ ปี ตั้งแต่เริ่มทำงานปัจจุบันของฉัน

I pride myself on my customer service skills and my ability to resolve what could be difficult situations.

ฉันภูิใจในความสามารถทางด้านบริการลูกค้าของฉัน และฉันสามารถแก้ปัญหาในการสถานการณ์ที่ยากได้

What is your greatest weakness?  จุดอ่อนของคุณคืออะไร

แนวทางการตอบก็ควรจะเป็นจุดอ่อนที่ส่งผลดีต่องาน เช่น อาจจะตั้งใจทำงานเกินไป แล้วก็บอกความสามารถในการปรับปรุงจุดอ่อนนั้น ๆ ได้

ตัวอย่างการตอบคำถาม

I used to wait until the last minute to set appointments for the coming week, but I realized that scheduling in advance makes much more sense.

ฉันเคยรอจนนาทีสุดท้าย เพื่อวางแผนกำหนดการต่าง ๆ สำหรับอาทิตย์หน้า แต่ฉันเชื่อว่าการวางแผนล่วงหน้าเหมาะสมมากกว่า

Tell me about yourself. เล่ารายละเอียด หรือบอกประวัติของคุณ

My name is _________

I’m _________ years old.

I like to __________ in my spare time.  งานอดิเรกที่มีประโยชน์ต่องาน เช่น read online news

I’m an easy going person that works well with everyone. I enjoy being around different types of people and I like to always challenge myself to improve at everything I do.

ฉันเป็นคนเข้ากับคนอื่นได้ง่าย จึงช่วยให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ชอบที่จะอยู่กับคนหลายประเภท และชอบที่จะท้าทายตัวเองในการปรับปรุงกับทุกสิ่งที่ฉันทำ

Have you done any volunteer work?  คุณได้เคยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสารมั้ย

สมัยนี้เรื่องจิตอาสาเป็นเรื่องสำคัญ เพราะแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนมีน้ำใจ และใส่ใจสังคม คุณสามารถตอบไปได้ตามความจริงที่มี

My first volunteer work was at a child day care center. The kids there were so adorable. It was fun.  And I also did volunteer work to graduate from high school, it was a requirement. I volunteered at this school for mentally disabled kids, played some basketball and other sports with them and helped out with the other volunteers (serving food and drinks and etc.)

ตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษอื่น ๆ

Personal
1. Tell me about yourself.
2. What are your strengths?
The word strength refers to what you do well, your positive qualities or effective skills.
3. What are your weaknesses?
The word weakness refers to what you don’t do well, your negative qualities or skills.
4. What do you see as a major success in your life?
Major means important or big.
5. Describe a major disappointment in your life.
A disappointment is something you were looking forward to and didn’t happen.
6. What motivates you?
The word motivate means to give you the reason to do something, to inspire you, to encourage you.
7. What does success mean to you?
8. What are three of your greatest accomplishments?
The word accomplishment means an achievement, something you did well.
9. What are your plans for the future?
10. Have you done any volunteer work?
11. What are your hobbies?
12. What do you like to do in your spare time / free time?
Spare time means when you’re free, when you’re not working.
13. Where do you see yourself five years from now? Ten years from now?
14. Describe a time when you failed.
15. What is your favourite book / movie?
16. What do you do for fun?
17. What would you do if you won the lottery?
Educational
18. Tell me about your educational background.
19. What academic courses did you like the most / the least?
20. Which academic course did you find most difficult?
21. Do you have plans for further education?
22. Why did you choose your major?
Your major is your main area of specialization in university.
Professional
23. Why do you want this job?
24. Why should we hire you?
To hire means to recruit, or give someone a job.
25. Why are you the best person for the job?
26. Explain how you would be an asset to this company.
An asset is something valuable.
27. Why do you think you will be successful in this job?
28. What are your qualifications for this position?
Qualification means the educational and professional background or experience needed in a job.
29. What can you offer our company?
30. What do you know about this industry?
31. What is your personal mission statement?
32. Why do you think you’re suited for this position?
Suited means appropriate, a good match.
33. Describe your work ethic.
Your work ethic is your attitude towards work and behavior at work.
34. Describe your management style.
35. What are your short-term goals?
Short-term means in the near future.
36. What are your long-term goals?
Long-term means in the distant or far future.
37. Why did you choose this field?
Field means an area of work, such as computers, engineering or medicine.
38. Please describe your work experience.
39. Why do you want to work for our company?
40. What do you know about our company?
41. What is most important to you in a job?
42. Describe your previous jobs.
The word previous means what came or happened before.
43. Why did you leave your previous job?
44. What were your responsibilities in your previous position?
The word responsibility refers to what you are supposed to do, what you are in charge of.
45. What did you like the most about your last job?
46. What did you like the least about your last job?
47. What did you learn in your previous job?
48. Do you work well under pressure?
The word pressure means stress.
49. Are you punctual?
To be punctual means that to arrive on time, to not be late.
50. How long do you plan to stay in this job?
51. Can you multi-task?
To multi-task means to do many things at one time.
52. Describe your ideal job.
Ideal basically means perfect here.
53. How would your co-workers describe you?
54. How do you feel about learning new things?
55. Have you ever had trouble with a boss? How did you handle it?
56. What major problems or challenges have you faced?
57. Why did you resign?
58. Why were you fired?
59. Are you a risk-taker?
A risk-taker is someone who is willing to take chances.
60. What have you been doing since your last job?
61. What’s the best movie you’ve seen in the past year?
62. What’s the most interesting book you’ve read in the past year?
63. How soon can you start work?
64. Do you have any questions?
Job Specifics
65. Are you looking for full- or part-time work?
66. Are you looking for a day or night job?
67. Are you seeking a permanent or temporary position?
68. Can you work weekends?
69. Are you willing to work overtime?
Overtime means hours outside of regular work hours.
70. Can you work nights?
71. Are you willing to travel?
72. Are you willing to relocate?
To relocate means to move to another location.
73. Do you have a driver’s licence?
74. Do you like working with the public?
75. Do you like working with numbers?
76. How are your writing skills?
77. How’s your spelling?
78. What computer programs are you familiar with?
79. Do you know any foreign languages?
80. Have you worked in a multicultural environment before?
Multicultural means many cultures.
81. How do you relate to people from diverse cultures?
Diverse means different.
Salary
82. What are your salary expectations?
Salary expectation is how much money you think you will get.
83. What salary do you want to earn?
To earn means to make, to receive.
84. What kind of compensation are you looking for?
Compensation refers to salary plus benefits.
Leadership
85. Do you consider yourself a leader?
86. What leadership or managerial positions have you held?
Independence
87. Do you like working alone?
88. How well do you work independently?
89. How do you feel about working by yourself?
Teamwork
90. Are you a team player?
91. Do you work well with others?
92. What strengths would you bring to a team?
93. Do you prefer working on a team or by yourself?
References
94. May we contact your previous employers?
95. Can we contact your references?
References are people who are willing to talk about you, your abilities or your character.
Questions You Can Ask the Interviewer
96. If you were to offer me the job, how soon would you want me to start?
97. When could I expect to hear from you?
98. Are there any further steps in the interview process?
99. What are the major responsibilities of this position?
100. Are there possibilities for advancement?

credit : engvid.com

(Visited 19,813 times, 1 visits today)