โรงแรมนี้อยู่ที่ไหน ภาษาอังกฤษเพื่อถามสถานที่

วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการสอบถามเรื่องสถานที่กันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เราสามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษได้คล่องมากขึ้น เพื่อน ๆ ต้องฝึกฝนกันบ่อย ๆ โดยประโยคภาษาอังกฤษที่เราเสนอในวันนี้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นกัน เพื่อจะสอบถามว่าสถานที่ ๆ เราจะไปนั้นอยู่ที่ไหน และสามารถตอบคนอื่นได้เช่นกัน

ประโยคภาษาอังกฤษ โรงแรมนี้อยู่ที่ไหน

A:    Can you tell me where the hotel is?
(บอกหน่อยได้ไหมว่าโรงแรมอยู่ไหน)
B:    It’s in the next block.
(อยู่บล๊อคถัดไป)
A:    On this side or the other side?
(ทางนี้หรือทางโน้น)
B:    This side.  Straight ahead of you.
(ทางนี้ ตรงหน้าคุณนั่นแหละ
ประโยคคำตอบภาษาอังกฤษ เพื่อบอกถึงสถานที่
It’s in the next block.
near the police station     ใกล้กับสถานีตำรวจ                       It’s near the police station.
across the street                 ตรงข้ามถนน                                    It’s across the street.
three blocks away              ถัดไปอีกสามบล๊อค                       It’s three blocks away .
at the intersection             อยู่ตรงสี่แยก                                    It’s at the intersection.
by the post office              อยู่ใกล้กับที่ทำการไปรษณีย์        It’s by the post office.

ประโยคคำถามสถานที่ที่น่าสนใจ
Where’s the hotel?
โรงแรมอยู่ไหน
Can you tell me where the hotel is?
บอกฉันหน่อยได้ไหมว่าโรงแรมอยู่ไหน
Where’s the drugstore?
ร้านขายยาอยู่ไหน
Can you tell me where the drugstore is?
บอกฉันหน่อยได้ไหมว่าร้านขายยาอยู่ไหน
Where’s the post office?
ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ไหน
Can you tell me where the post office is?
บอกฉันหน่อยได้ไหมว่าที่ทำการไปรษณีย์อยู่ไหน
Where’s the police station?
สถานีตำรวจอยู่ไหน
Can you tell me where the police station is?
บอกฉันหน่อยได้ไหมว่า สถานีตำรวจอยู่ไหน

(Visited 3,080 times, 7 visits today)