สมัครทำงานในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง(Applying for any kind of Post)

25 Dindaeng Road,

Bangkok,

August 18, 2012

The Manager,

Bombay Co, Ltd.,

Bangkok.

Dear Sir :

     I am taking a great liberty of writing this letter to you, the Manager, because I would like to apply for any position in your firm.

     I am a Thai, twenty-five years of age, unmar­ried, and a graduate of the Bangkok Secretarial School where I studied Business English, typing and several commercial subjects.

     I am willing to do any kind of work, hard or light, and eager to accept any kind of position, lowly-paid or highly-paid.

     My parents passed away a few months ago and left me nothing except two brothers to support. This is the reason why I am badly in need of employment in order to earn money to support my family.

     I should therefore be much obliged if you would be so kind enough as to help me out this trouble by giving me some work to do.

     I should be glad to call on you at any time, if you would write to me at the above address.

Yours very truly,

Sampow Pornpinitch

คำศัพท์ที่ควรทราบ

would like – อยาก

possible – เป็นไปได้

firm  – ห้าง, บริษัท

studied – ศึกษา,เรียน

several – หลาย

willing – เต็มใจ

hard – หนัก

light – เบา

eager – กระหาย

accept – ยอมรับ

lowly-paid – เงินเดือนน้อย

highly-paid – เงินเดือนมาก

parents – คุณพ่อคุณแม่

passed away – ถึงแก่กรรม

left – ได้เหลือ (ทิ้ง) ไว้

except – นอกจาก

support – เลี้ยงดู

reason – เหตุผล

badly – อย่างเหลือเกิน

need – ความต้องการ

employment – การงาน

earn – หา

family – ครอบครัว

therefore – เพราะฉะนั้น

obliged – ขอบคุณ

kind – กรุณา

enough – เพียงพอ

help – ช่วย

above – ข้างบน

address – ตำบลที่อยู่

Expressions ที่ควรจดจำ

to take a great liberty of writing this letter – ขอถือเสรีภาพในการเขียนจดหมายฉบับนี้

to write this letter without asking your permission – เขียนจดหมายฉบับนี้โดยไม่ขออนุญาตจากท่าน

would like to apply for a position – อยากสมัครทำงานใน (ตำแหน่ง)… would ask to be given a position – อยากขอร้องให้ได้รับ (ทำงาน) ..

to be willing to do… – เต็มใจที่จะทำ…

te be ready to do… – พร้อมที่จะทำ …

to pass away = to die… – ถึงแก่กรรม

to be badly in need of employment – ต้องการทำงานอย่างเหลือเกิน

to very much want work – ต้องการทำงานอย่างมากมาย

in order to earn money – เพื่อหาเงิน

for the purpose of getting money – เพื่อหาเงิน

to support my family – เลี้ยงดูครอบครัวของผม

to provide for my family – เลี้ยงดูครอบครัวของผม

to be much obliged to you – ขอบคุณท่านมาก

to thank you very much – ขอบคุณท่านมาก

to be so kind enoug as to… – กรุณาพอที่จะ ..

to be so good enough as to .. – กรุณาพอี่จะ…

to help me out of this trouble – ช่วยผมให้พ้นจากความลำบากครั้งนี้

to help in getting me out of this difficulty – ช่วยผมให้พ้นจากความลำบากครั้งนี้

คำแปลเป็นภาษาไทย

๒๕ ถนนดินแดง

กรุงเทพ ฯ

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

ผู้จัดการ

บริษัท บอมเบ จำกัด

กรุงเทพ ฯ

เรียนท่านผู้จัดการ

     ผมกำลังถือเสรีภาพ ในการเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงท่าน ซึ่งเป็นผู้จัดการ เพราะผมอยากขอสมัครเข้าทำงาน ในตำแหน่งใดๆ ที่จะพอมีในบริษัทของท่าน

     ผมเป็นคนไทย อายุ ๒๕ ปี ยังไม่ได้ทำการสมรส และเป็นผู้ที่ได้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเลขานุการ ถนนดินแดง ซึ่งผมได้เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ และวิชาเกี่ยวกับการค้าหลายหัวข้อวิชา

     ผมเต็มใจที่จะทำงานชนิดใดก็ได้ ไม่ว่าหนักหรือเบา และกระหายที่จะยอมรับตำแหน่งใดก็ได้ ไม่ว่าจะมีเงินเดือนน้อยหรือมาก

     คุณพ่อคุณแม่ของผมได้ถึงแก่กรรมเมึ่อสองสามเดือนที่แล้ว และไม่ได้เหลืออะไรไว้ให้ผมเลย นอกจากน้องชายสองคนที่จะต้องเลี้ยงดู นี่คือเหตุผลว่าทำไมผมจึงต้องการงานทำอย่างเหลือเกิน ทั้งนี้เพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวของผม

     เพราะฉะนั้นผมจะขอขอบคุณท่านมาก ถ้าหากว่าท่านจะกรุณาช่วยให้ผมพ้นจากความลำบากครั้งนี้ โดยให้งานผมทำ

     ผมยินดีที่จะมาพบท่านเวลาใดๆ ก็ได้ ถ้าท่านจะเขียนจดหมายถึงผมตามตำบลที่อยู่ข้างบนนี้

ด้วยความจริงใจ

สำเภา พรพินิจ

(Visited 122 times, 1 visits today)