พูดคุยภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสภาพอากาศในวันนี้

วันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องสภาพอากาศเป็นภาษาอังกฤษกันค่ะ เพราะบางครั้งเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับฝรั่ง เมื่อหาเรื่องพูดไม่ได้แล้ว ก็ลองเอาเรื่องสภาพอากาศ หรือฤดูกาลที่ชอบมาเป็นประเด็นการพูดคุยกัน ก็สามารถคุยกับฝรั่งได้อีหลายประโยคเลยทีเดียว มาลองดูค่ะว่าเพื่อน ๆ พูดประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้าง

พูดคุยสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสภาพอากาศ

A:    The weather is perfect today, isn’t it?
อากาศวันนี้สมบูรณ์จริงๆ มิใช่หรือ
B:    Yes, I like this season of the year very much.
ใช่ ฉันชอบฤดูนี้ของปีมากที่สุด
A:    Most people like this season best of all, don’t they?
คนส่วนมากก็ชอบฤดูนี้ที่สุดมิใช่หรือ
B:    Well, I’m sure a lot of people do.
เออ ฉันแน่ใจว่าคนจำนวนมาก็ชอบ)
ถ้าอยากจะพูดเกี่ยวกับสภาพอากาศว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีวิธีการพูดได้ดังนี้ค่ะ
The weather is perfect today, isn’t it?
awful                      แย่ที่สุด            The weather is awful today, isn’t it?
terrible                  แย่มาก              The weather is terrible today, isn’t it?
wonderful            วิเศษ                 The weather is wonderful today, isn’t it?
unusual                 ไม่ปกติ              The weather is unusual today, isn’t it?
unusually nice    ดีผิดปกติ         The weather is unusually nice today, isn’t it?
ประโยคคำพูดเกี่ยวกับสภาพอากาศในแบบต่าง ๆ
Today is very warm, isn’t it?
วันนี้ร้อนมาก มิใช่หรือ
Today isn’t very warm, is it?
วันนี้ไม่ร้อนใช่ไหม
Today is very cold, isn’t it?
วันนี้หนาวมาก มิใช่หรือ
Today isn’t very cold, is it?
วันนี้ไม่หนาวมาก ใช่ไหม
Today is very cool, isn’t it?
วันนี้เย็นมาก มิใช่หรือ
Today isn’t very cool, is it?
วันนี้ไม่เย็นมาก ใช่ไหม
Today is very humid, isn’t it?
วันนี้ชื้นมาก มิใช่หรือ
Today isn’t very humid, is it?
วันนี้ไม่ชื้นมากใช่ไหม

(Visited 327 times, 1 visits today)