สภาพอากาศเลวร้ายกว่าเมื่อวาน พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ไม่ยาก

วันนี้ก็ยังคงมีประโยคสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสภาพอาศอยู่นะคะ ซึ่งเป็นประโยคที่แสดงถึงความไม่ชอบใจในภาพอากาศ หรือจะบอกว่าสภาพอากาศดีกว่าเมื่อวานนี้ ก็สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ ดังนี้
It’s worse than yesterday.  มันรู้สึกเลวร้ายยิ่งกว่าเมื่อวาน

และเพื่อน ๆ ยังสามารถปรับเปลี่ยนประโยค เพื่อแสดงความรู้สึกอื่น ๆ ได้อีก โดยใช้โครงสร้างประโยคเดียวกัน
better          ดีขึ้น                 It’s better than yesterday.
hotter         ร้อนขึ้น             It’s hotter than yesterday.
colder         หนาวขึ้น         It’s colder than yesterday.
warmer       อุ่นขึ้น             It’s warmer than yesterday.
cooler         เย็นลง             It’s cooler than yesterday.

ประโยคคำพูดอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ไปลองฝึกพูดกันนะคะ
It’s worse than yesterday.
แย่กว่าเมื่อวานนี้
It’s the worst day in a long time.
เป็นวันที่แย่ที่สุดในระยะนี้
It’s better than yesterday
ดีกว่าเมื่อวานนี้
It’s the hottest day in a long time.
เป็นวันที่ร้อนที่สุดในระยะนี้
It’s colder than yesterday.
หนาวกว่าเมื่อวานนี้
It’s the coldest day in a long time.
เป็นวันที่หนาวที่สุดในระยะนี้
It’s warmer than yesterday.
ร้อนกว่าเมื่อวานนี้
It’s the warmest day in a long time.
เป็นวันที่ร้อนที่สุดในระยะนี้

(Visited 343 times, 1 visits today)