สนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัน

วันนี้เรามาเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวที่หลาย ๆ คนอาจจะลืมไป นั้นคือ เรื่องของวัน หลายครั้งที่เราต้องพูดคุยกันในเรื่องวัน ทั้งเพื่อนัดหมาย หรือเพื่อถามในเรื่องสัพเพเหระ ลองมาฝึกกันค่ะ เพราะประโยคภาษาอังกฤษเหล่านี้จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราอย่างแน่นอน เพราะใคร ๆ ก็หลีกหนีเรื่องของวัน ไม่พ้น

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัน

คำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของวันในภาษาอังกฤษ

What day…..?           จะตอบเป็นชื่อของวัน

What date…….?       จะตอบเป็นวันที่ – เดือน  หรือวันที่ – เดือน – ปี

What day is today?

วันนี้วันอะไร

Today is Sunday.

วันนี้เป็นวันอาทิตย์

What day was yesterday?

เมื่อวานเป็นวันอะไร

It was Saturday.

เมื่อวานเป็นวันเสาร์

What day do you like?

คุณชอบวันอะไร

I like Friday.

ฉันชอบวันศุกร์

Is today Monday?

วันนี้วันพุธหรือป่าว

No, it is Thursday.

ไม่ใช่ มันเป็นวันพฤหัสบดี

Yes, it is.

ใช่ มันเป็นวันพุธ

What date is Songkran Day?

วันสงกรานต์คือวันอะไร

It is the 13th of April.

มันคือวันที่ 13 เมษายน

Is today the 5th of February?

วันนี้เป็นวันที่ 5 กุมภาพันธ์หรือเปล่า

Yes, it is.

ใช่แล้ว

No, it is the 9th of February.

ไม่ใช่ มันเป็นวันที่ 9 กุมภาพันธ์

What date were you born?

คุณเกิดวันที่เท่าไหร่

I was born on March 4th.

ฉันเกิดวันที่ 4 มีนาคม

What is the date today?

วันนี้วันที่เท่าไหร่

It is November 13th, 2013

วันนี้เป็นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2013

(Visited 736 times, 1 visits today)