วิํธีการพูดอังกฤษเกี่ยวกับการใช้รถโดยสารสาธารณะ

Using Public Transportation

A :   Where to, sir ?

(แว ทู, เซอร์?)

จะไปไหนครับ

B :   The Hilton, please.

(เธอะ ฮิลตัน, พลีส)

โรงแรมฮิลตัน

A :   Yes, sir.

(เยส, เซอร์)

ได้ครับ

B :   How much to the Hilton ?

(ฮาว มัช ทู เธอะ ฮิลตัน?)

ไปฮิลตันเท่าไหร่ครับ

A :   From her… about $ 20.

(ฟรอม เฮีย… อะเบ้าท์ ทเวนตี้ ดอลล่ะ)

จากนี่ไปก็ประมาณ 20 เหรียญครับ

B :   All right. Let’s go.

(ออล ไร้ท เ]ทส์ โก)

ตกลงไปเลยครับ

A :   Here we are. $18.25 on the meter.

(เฮีย วี อา. เอททีน ทเวนตี้ไฟว์ฟ ดอลล่ะ ออน เธอะ เมทเตอร์)

นี่ครับ 18.25 เหรียญตามระยะทางครับ

B :   Here. Keep the change.

(เฮียร คีฟ เธอะ เชนจ์)

นี่ครับ เก็บเงินทอนไว้ครับ

คำศัพท์

On the meter           ตามระยะทาง

keep the change     เก็บเงินทอนไว้

A:    Take me to the airport, please.

(เทค มีทู ธิ แอร์พอร์ต, พลีส)

ช่วยไปส่งผมที่สนามบินครับ

B :   Sure. Get in.

(ชัว เก้ท อิน)

ได้ครับ เชิญครับ

A :   How long will it take ?

(ฮาว ลอง วิล อิท เทค?)

ใช้เวลาเท่าไรครับ

B :   We can make it in 15 minutes. It depends on the traffic.

(วี แคน เมค อิท อิน ฟิฟทีน มินิทส์ อิท ดีเพนส์ ออน เธอะ แทรฟฟิก)

เราสามารถทำได้ 15 นาที แต่มันขึ้นอยู่กับการจราจรด้วย

A :   Driver! Please hurry. Pm pressed for time.

(ไดรฟเวอร์! พลีส เฮอรี่ ไอ’ม แพรส ฟอ ไทม์)

คุณช่วยรีบหน่อย ผมใกล้จะถึงเวลาแล้วครับ

B :   All right, sir Here we are.

(ออล ไรท์, เซอร์ เฮีย วี อา)

ตกลงครับ ได้เลย

A :   How much do I owe you ?

(ฮาว มัช ดู ไอ โอ ยู?)

ผมต้องจ่ายให้คุณเท่าไรครับ

B :   It comes to $28, sir.

(อิท คัมส์ ทู ทเวนตี้เอท ดอลละ, เซอร์)

28 เหรียญครับ

A :   I only have a $ 50 bill. Can you break it ?

(ไอ โอนลี่ แฮฟ อะฟิฟตี้ ดอลล่ะ บิลล์ แคน ยู เบรค อิท?)

ผมมีแต่แบงค์ 50 คุณมีทอนไหมครับ

คำศัพท์

Get in       ขึ้นรถยนต์

traffic       การจราจร

be pressed for time         รีบเร่ง

A :   Is this the bus going to Hilton Hotel ?

(อิส ธีส เธอะ บัส โกอิ่ง ทู ฮิลตัน โฮเทล?)

รถโดยสารประจำทางคันนี้ไปที่โรงแรมอิลตันไหมครับ

B :   Yeah. Get on.

(เย เก้ท ออน)

ใช่ครับ ขึ้นมาเลยครับ

A :   What’s the fare ?

(ว้อท’ส เธอะ แฟร?)

ค่าโดยสารเท่าไรครับ

B :   It’s 50 cents.

(อิท’ส ฟิฟตี้ เซนส์)

50 เซ็นต์ครับ

A :   (Putting the fare into the fare box) Please let me off when I get there.

(พุททิ่ง เธอะ แฟร์ อินทู เธอะ แฟร์ บ๊อกช์ ) พลีส เลท มี ออฟ เวน ไอ เก้ท แธ)

(เอาค่าโดยสารใส่กล่อง) ช่วยบอกผมตอนถึงโรงแรมด้วยครับ

A :   Sure. Anyway it’s five stops after this one.

(ชัว เอนี่เว อิท,ส ไฟว สต๊อปส์ อาฟเตอร์ ธีส วัน)

ได้ครับ อย่างไรก็ดีอีก 5 ป้ายนับจากป้ายนี้ครับ

B :   I see.

(ไอ ซี)

อ้อครับ

คำศัพท์

owe you   เป็นหนี้

get on      ขึ้นรถประจำทาง

fare (n)     ค่ารถโดยสารประจำทาง

A :   I’d like to rent a car.

(ไอ’ด ไลค ทู เร้นท์ อะ คาร์)

ผมอยากจะเช่ารถครับ

B :   What kind of car would you like ?

(ว้อท คายน์ด ออฟ คาร์ วู้ด ยู ไลค์)

คุณต้องการรถแบบไหนครับ

A :   A compact car, please.

(อะ คอมแพค คาร์, พลีส)

รถที่มีสัญญาครบทุกอย่างครับ

B :   I see. May I see your driver’s license, please ?

(ไอ ซี เม ไอ ซี ยัว ไดร้ฟเวอร์’ส ไลเซนล์ , พลีส?)

ตกลง ขอดูใบขับขี่ครับ

A :   Sure. What’s the rate ?

(ชัวร์ ว้อท’ส เธอะ เรท?)

ได้ครับ ค่าเช่าเท่าไรครับ

B :   $ 35 a day and 20 cents a mile. You pay for the gasoline.

(เทอตี้ ไฟว์ฟ อะ เด แอนด์ ทเวนตี้ เซนส์ อะ ไมล์ ยู เพ ฟอ เธอะ

แกโซลีน)

35 เหรียญต่อวัน และ 20 เซ็นต์ต่อหนึ่งไมล์ คุณต้องจ่ายค่าน้ำมันเอง

A :   Is insurance covered ?

(อีส อินชัวรันล์ โคฟเวอร์ด?)

แล้วประกันภัยรวมด้วยไหม

B :   Yes, it is. How long will you need it ?

(เยส, อิท อีส ฮาว ลอง วิล ยู นีด อิท?)

ใช่ครับ คุณจะใช้กี่วัน

A :   For 3 days.

(ฟอ ธรี เดย์ส)

3 วันครับ

บทสนทนาเพิ่มเติม

A :   Take me to this address, please.

(เทค มี ทู ธีส แอทเดรส, พลีส)

ช่วยพาผมไปตามที่อยู่นี้ครับ

B :   Yes, sir. Get in.

(เยส, เซอร์ เก้ท อิน)

ได้ครับเชิญขึ้นครับ

A :   Can you take me downtown ?

(แคน ยู เทค มี ดาวน์ทาวน์?)

ช่วยพาไปดาวน์ทาวน์ครับ

B :   OK.

(โอ เค)

ตกลง

A :   Let me off here, please.

(เลท มี ออฟ เฮีย, พลีส)

ขอให้ผมลงตรงนี้ครับ

B :   All right, sir.

(ออล ไร้ท, เซอร์)

ได้ครับ

A :   I want to return this car.

(ไอ ว้อน ทู รีเทิร์น ธีส คาร์)

ผมต้องการคืนรถคันนี้ครับ

B :   Yes, sir. Could I see your contract ?

(เยส, เซอร์ คู้ดไอซี ยูคอนแทรค?)

ได้ครับ ขอดูสัญญาครับ

คำศัพท์

compact car    รถที่มีพร้อมทุกอย่าง

 

(Visited 3,048 times, 4 visits today)