วิธีการใช้ NEXT and THE NEXT ในภาษาอังกฤษ

ในกรณีที่เราเอ่ยถึง week, month, year, etc. เราใช้ next และโดยปกติจะไม่มีบุพบท (prepositions) เช่น in, on, at
ตัวอย่าง
Good-bye ! see you next week!
ลาก่อนนะ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า
Will you be at the party next Tuesday?
คุณจะไปร่วมงานเลี้ยงในวันอังคารหน้านี้หรือเปล่า
I’ll be abroad next Christmas.
ผมจะไปต่างประเทศในย่างคริสต์มาสครั้งหน้า
ส่วน the next สามารถนำมาใช้เมื่อกล่าวถึงช่วงเวลาที่เริ่มในช่วงเวลาปัจจุบัน (a period that starts at the present moment)
ตัวอย่าง
I’m going to Corsica next week. (=the week after this one)
ผมจะไปคอร์ซิก้าสัปดาห์หน้า
I’m going to be very busy for the next week.
(=the seven days starting today)
ผมจะต้องมีงานยุ่งตลอดสัปดาห์หน้า
Next year will be difficult. (=the year starting next January)
ปีหน้าจะเป็นปีที่ยุ่งยาก
The next year will be difficult. (= the twelve months starting now) ตลอดปีหน้าจะเป็นปีที่ยุ่งยาก
นอกจากนี้ the next ยังอาจหมายถึง the next in a series แปลว่า “ถัดไป’’
ตัวอย่าง
We missed the train, and had to wait twenty minutes for the next one.
เรามาไม่ทันรถไฟ จึงต้องรออีก 20 นาทีสำหรับรถไฟเที่ยวถัดไป
When’s the next meeting?
การประชุมครั้งต่อไปจะมีขึ้นอีกเมื่อ ไร

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 3,986 times, 1 visits today)