วิธีการใช้ LAST and THE LASTในภาษาอังกฤษ

last (ลาซทฺ) และ the last (เดอะ-ลาซทฺ) มีวิธีใช้ดังนี้
1. ใช้ last เมื่อกล่าวถึง week, month, year, important day, day, etc. แปลว่า ครั้งที่แล้ว, ผ่านมาแล้ว
ตัวอย่าง
I saw Susie last week.
ผมพบซูซี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
We talked about that last Christmas.
เราพูดถึงเรื่องวันคริสต์มาสครั้งที่แล้ว
Were you at the meeting last Monday morning?
คุณอยู่ที่ที่ประชุมเมื่อเช้าวันจันทร์ที่แล้วหรือเปล่า
2. ใช้ the last เมื่อกล่าวถึงช่วงเวลาที่ดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน ลองเปรียบเทียบการใช้ last และ the last
ตัวอย่าง
A1 : I had flu last week.
A2 : I’ve had flu for the last week.
B1 : Last year was difficult.
B2 : The last year has been difficult.
วิเคราะห์
ประโยค A1 ใช้ last week หมายถึง during the week before this one  ส่วน A2 ใช้ the last week หมายถึง during the seven days up to today.
ประโยค B1 ใช้ last year หมายถึง the year up to last December ส่วน B2 ใช้ the last year หมายถึง the twelve months up to now
3. ใช้ the last ในความหมาย the last in a series (ช่วงเวลาสุดท้าย) โดย ไม่ได้บอกถึงช่วงเวลาที่ดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน
ตัวอย่าง
In the last week of the holiday a strange thing happened.
ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของวันหยุด ได้มีสิ่งแปลกๆ เกิดขึ้น
That was the last Christmas I spent at home.
นั่นเป็นคริสต์มาสสุดท้ายที่ผมอยู่ที่บ้าน
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 19,559 times, 26 visits today)