วิธีการใช้ JEALOUS, ENVIOUS, JUDICIAL and JUDICIOUS

JEALOUS and ENVIOUS
ในกรณีที่คนหนึ่งเกิดความรู้สึก envious หรือ envy คน ก็หมายความว่า คนๆ นั้นรู้สึกอิจฉาริษยาต่อโชคลาภ การเป็นเจ้าของ หรือคุณภาพ
แต่ถ้าหากคนนั้นรู้สึกเกลียดชังคนที่โชคดีที่ได้รับบางสิ่งบางอย่างที่ควรจะให้ คำนี้จะแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงและไม่ค่อยสุขสบายใจ ใช้ jalous (adj.) ; jealousy (n.)
ตัวอย่าง
He’s jealous of his possessions.
เขารู้สึกอิจฉาริษยาต่อการเป็นเจ้าของของเขา
Othello was a jealous husband.
โอเธลโล่เป็นสามีขี้อิจฉา
She was envious of her sister’s beauty.
เธอรู้สึกอิจฉาความสวยของน้องสาว
I am envious of his good luck.
ผมรู้สึกอิจฉาความโชคดีของเขา
JUDICIAL and JUDICIOUS
judicial (จูดิเชียล) adj. หมายถึง pertaining to courts or to the law แปลว่า เกี่ยวกับศาลหรือกฎหมาย เช่น judicial murder การฆาตกรรมโดยใช้อำนาจกฎหมาย judicial autonomy เอกราชในทางศาล judicial separation การหย่าร้างไม่อยู่กินเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมาย
ตัวอย่าง
The problem required the judicial consideration of an expert.
ปัญหานี้ได้รับความเห็นชอบทางกฎหมายจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว
ส่วน judicious (จูดิเชียส) adj. หมายถึง wise แปลว่า “ฉลาด, สุขุม รอบคอบ”
ตัวอย่าง
We were certainly in no position to make a judicious decision.
เราไม่มีอำนาจพอที่จะตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 416 times, 1 visits today)