วิธีการใช้ HOLIDAY, HOLIDAYS and HOME ในภาษาอังกฤษ

HOLIDAY and HOLIDAYS 
โดยปกติ เราใช้ holiday (ฮอลิเดย์) n. รูปเอกพจน์ เมื่อกล่าวถึงการหยุดพักผ่อนที่มีช่วงระยะสั้น อาจจะเป็นวันหนึ่งหรือสองวัน และใช้ a holiday หรือ holidays กับการหยุดพักผ่อนที่มีช่วงระยะเวลานาน
ตัวอย่าง
We’ve got a holidays next Tuesday
สัปดาห์หน้า เรามีวันหยุดหลายวัน
I had to work on bank holiday Monday.
ผมต้องทำงานที่ธนาคารในช่วงวันหยุดคือวันจันทร์
Where are you going for your summer holidays?
คุณจะไปไหนในวันหยุดช่วงฤดูร้อนนี้
ส่วนใหญ่มักจะใช้ length of time + holiday อาทิ three weeks’ holiday, six months’ holiday ฯลฯ และใช้คำว่า on holiday เป็นต้น
ส่วนในการหยุดพักผ่อนของพวกทหารในกองทัพ เรามักใช้คำว่า leave ดังนั้นวันลาป่วยของพวกทหารจึงให้ sick leave
ส่วนวันหยุดของมหาวิทยาลัย ใช้ vacation แทน
HOME
home (โฮม) มีหลักการใช้และความหมายหลายอย่าง คือ
1. home n. หมายถึง a house where one lives แปลว่า “บ้าน, ที่อยู่ อาศัย”
ตัวอย่าง
Well, Nigeria is my home, but I’m living in London just now.
ไนจีเรียคือบ้านเกิดของผม แต่ตอนนี้ผมอยู่ที่ลอนดอน
2. home adv. หมายถึง to or at one’s house แปลว่า “อยู่ที่บ้าน, ไปบ้าน”
ตัวอย่าง
Is he home from work?
เขาอยู่ที่บ้านหรือเปล่าหลังจากเลิกงาน
I’m going home.
ผมกำลังจะไปบ้าน
3. ไม่ใช้ to หน้า home
ตัวอย่าง
I think I’ll go home.
ผมคิดว่าจะไปบ้าน
She came home in a bad temper.
เธอกลับมาถึงบ้านด้วยอารมณ์ไม่ดี
4. ใช้  home หรือ at home กล่าวคือ ถ้าเป็น American English ใช้ home ส่วน British English ใช้ at home มีความหมายอย่างเดียวกัน
ตัวอย่าง
Is anybody (at) home?
มีใครอยู่บ้านบ้างหรือเปล่า
I stayed (at) home all day yesterday.
เมื่อวานนี้ ผมอยู่บ้านตลอดทั้งวัน
หมายเหตุ  แม้ว่า home กับ house จะมีความหมายคล้ายกัน แต่ British English ใช้ home ในลักษณะที่เป็นสถานที่ที่มีความอบอุ่น ร่มเย็น มากกว่าคำว่า house แต่ชาวอเมริกันใช้ home เพื่อหมายถึง house เช่น She has a beautiful home (house).
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 4,656 times, 10 visits today)