วิธีการใช้ HERE and THERE ในภาษาอังกฤษ

here (เฮียร์) adv. แปลว่า “ที่นี่” และ there (แดร์) adv. แปลว่า “ที่นั่น”
Hello, is Susan there ? – No, I’m sorry.
She’s not here.
ฮัลโล ซูซานอยู่นั่นหรือเปล่าครับ-ไม่อยู่ค่ะ
เธอไม่ได้อยู่ที่นี่
Don’t stay there in the comer all by yourself.
Come over here and sit down with us.
อย่าไปอยู่ที่นั่นคนเดียวอย่างนั้น มานี่แและนั่งรวมกับพวกเรา
here และ there ยังสามารถใช้วางหน้าประโยคได้ ขอให้สังเกตดู word-order หรือการเรียงลำดับคำท้าย here และ there ให้ดี คือ (a) ใช้ here/there + verb + noun และ (b) ใช้ here/there + pronoun + verb
ตัวอย่าง
a1 :     Here comes Mary!
นี่ไง แมรี่มาแล้ว
a2:     There’s the vicar!
นั่นไง พระราชาคณะ
a3 :     There goes Mr. Brown!
B1:     Here she conies.
นี่ไง เธอมาแล้ว
b2 :     Here it is.
นี่ไง
b3 :     There he is.
นั่นไง เขาอยู่ที่นั่น
ข้อสังเกต :
there ในที่นี้หมายถึง over there “ที่นั่น’’ ดังนั้นอย่าไปเข้าใจสับสนกับการใช้ there เช่น there is/are ซึ่งแปลว่า “มี’’ เป็นอันขาด
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 6,583 times, 13 visits today)