วิธีการใช้ EMINENT and IMMINENTในภาษาอังกฤษ

eminent (เอมิเน้นทฺ) และ imminent (อิมมิเน้นทฺ) เป็น adjective มีความหมายดังนี้
eminent หมายถึง (1) distinguished มีชื่อเด่นดัง (2) remarkable in degree มีระดับการศึกษาสูง
ตัวอย่าง
He is an eminent scientist.
เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อ
Within a few years she has risen to eminence in her profession.
ภายในเวลาไม่กี่ปีเธอก็ไต่เต้าจนมีชื่อเสียงในงานอาชีพของเธอ
หมายเหตุ : eminence เป็น noun ของคำว่า eminent
มีคำบางคำที่เกี่ยวข้องกับ eminence ได้แก่ Your Eminence ใช้พูดกับ พระระดับชั้นพระราชาคณะ ส่วน His Eminence the Cardinal ท่านคาร์ดินัล
imminent หมายถึง likely to happen soon แปลว่า มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้า
ตัวอย่าง
A storm is imminent.
ดูท่าทางว่าพายุจะเกิดขึ้นในไม่ช้า
He was faced with imminent death.
เขาจะตายในไม่ช้านี้
The imminence of his death makes matters more difficult.
การที่เขาจวนจะตายทำให้กิจการต่างๆ ส่อเค้าวุ่นวายมากขึ้น
หมายเหตุ : imminence เป็น noun ของคำว่า imminent
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 411 times, 1 visits today)