วิธีการใช้ CLOSE and SHUTในภาษาอังกฤษ

ทั้ง 2 คำ ทำหน้าที่ verb มีวิธีการใช้และความหมายดังนี้
1. ส่วนใหญ่แล้ว ทั้ง close และ shut สามารถใช้แทนกันได้โดยไม่มีความหมายต่างกัน
ตัวอย่าง
Open your mouth and close/shut your eyes.
จงอ้าปากและหลับตา
I can’t close/shut the window. Can you help me?
ผมปิดหน้าต่างไม่ได้ คุณช่วยผมหน่อยได้ไหม
นอกจากนี้กริยาช่อง 3 ของ closed และ shut ก็สามารถใช้แทนกันได้เช่นกัน โดยมีความหมายอย่างเดียวกัน
ตัวอย่าง
Most of the shops are closed/shut on Thursday afternoon. ร้านค้าส่วนใหญ่จะปิดกิจการในบ่ายวันพฤหัสบดี
อย่างไรก็ตาม เราไม่ใช้ shut หน้า noun เช่น
/ a closed door, with closed eyes
X a shut door, with shut eyes.
2. เรานิยมใช้ close เมื่อพูดถึงการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เช่นอาการค่อยๆ เหี่ยวลงของดอกไม้ในตอนกลางคืน ส่วน shut ใช้พูดในสิ่งที่กระทำอย่างหยาบๆ ไม่นุ่มนวล
ตัวอย่าง
He sank back on the pillow and closed his eyes for the last time.
เขาเอนศีรษะลงบนหมอนและปิดเปลือกตาลงช้าๆ และค่อยๆ ม่อยหลับไป
Shut your mouth! เงียบ! (เป็นการบอกอย่างหยาบๆ)
3. ไม่ใช้ shut กับการปิดถนน, ทางรถไฟ, ระบบคมนาคมขนส่งอื่นๆ
ตัวอย่าง
X They’ve shut the road for repairs.
/ They’ve closed the road for repairs.
พากเขาปิดถนนเพื่อทำการซ่อมแซม
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 715 times, 1 visits today)