วิธีการใช้ ASTONISH, SURPRISE, AUDIENCE and SPECTATORS

astonish (แอซทอนิช) V. หมายกึง to strike with sudden wonder แปลว่า รู้สึกตกใจหรือประหลาดใจอย่างกะทันหัน, ทำให้ตกใจอย่างกะทันหัน
ตัวอย่าง
The extreme violence of the hurricane astonished everybody. ความรุนแรงของพายุเฮอริเคนทำให้ทุกคนตกใจกลัว
He astonished me by calling at midnight.
เขาทำให้ผมประหลาดใจ โดยโทรศัพท์มาหาผมตอนเที่ยงคืน
surprise (เซอร์ไพรซฺ) V. หมายถึง to catch unaware แปลว่า ทำให้ประหลาดใจในเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน
ตัวอย่าง
Your behaviour surprises me.
พฤติกรรมของคุณนำความประหลาดใจมาสู่ผมมาก
They surprised us with a visit.
พวกเขาทำให้เราประหลาดใจที่จู่ๆ ก็มาเยี่ยมเรา
AUDIENCE and SPECTATORS
audience (ออ-เดียนซฺ) n. หมายถึง a group of listeners แปลว่า กลุ่มผู้ฟัง
ตัวอย่าง
I lectured to a large audience.
ผมได้แสดงปาฐกถาต่อผู้ฟังจำนวนมาก
Leonard Bernstein conducted a concert for the school audience.
เลโอนาร์ด เบิร์นสไตน์ ได้แสดงคอนเสิร์ตให้ผู้ฟังที่โรงเรียน
spectators (ซเพ็คเทเทอะสฺ) n. หมายถึง a group of watchers แปลว่า กลุ่มผู้ดู
ตัวอย่าง
The slow baseball game bored the spectators.
การเล่นเบสบอลที่เย็นชาทำให้ผู้ชมเบื่อ
Note : ถ้าหากคนกลุ่มนั้น ทั้งดูและฟัง เราจะใช้คำว่า audience
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 881 times, 1 visits today)