วันภาษาอังกฤษในหนึ่งสัปดาห์เขียนได้อย่างไร

ในสัปดาห์หนึ่ง ๆ ประกอบด้วยวันต่าง ๆ 7 วัน โดยแต่ละวันก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป แล้วในหนึ่งสัปดาห์ยังแบ่งย่อยได้เป็น 2 ส่วนอีก คือ วันธรรมดา และวันหยุด ลองมาดูกันค่ะว่า วันในภาษาอังกฤษแต่ละวันนั้นเขียนอย่างไร และมีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจบ้าง

เรียนรู้เรื่องวัน ภาษาอังกฤษ

Days of the week

วัน                                        วันภาษาอังกฤษ                       ตัวย่อ

วันจันทร์                              Monday                                 Mon./ Mo.

วันอังคาร                             Tuesday                                Tue./ Tu.

วันพุธ                                   Wednesday                         Wed./ We.

วันพฤหัสบดี                         Thursday                            Thu./ Th.

วันศุกร์                                 Friday                                  Fri./ Fr.

วันเสาร์                                Saturday                             Sat./ Sa.

วันอาทิตย์                           Sunday                                Sun./ Su.

วันธรรมดา คือ วันจันทร์ – วันศุกร์ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Weekdays

วันหยุด คือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์  ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Weekend

วันภาษาอังกฤษ เขียนอย่างไร

คำศัพท์ที่น่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันในภาษาอังกฤษ

week แปลว่า สัปดาห์

a day off  แปลว่า วันที่เราไม่ได้ทำงาน

a day out แปลว่า วันที่เราออกไปเที่ยวสนุกที่ใดที่หนึ่ง

 

(Visited 21,094 times, 55 visits today)