ลำดับที่ภาษาอังกฤษพร้อมคำเขียนตั้งแต่ 1 – 1,000,000

วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับลำดับที่ในภาษาอังกฤษให้เพื่อน ๆ ได้ทดลองเอาไปฝึกใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะ โดยเราขอนำเสนอตั้งแต่ลำดับที่หนึ่ง จนถึงลำดับที่ล้านเลยทีเดียว ลองมาเรียนรู้เรื่องลำดับที่ในภาษาอังกฤษกันค่ะ

ลำดับที่ภาษาอังกฤษหนึ่งถึงล้าน

ตัวย่อลำดับที่ การเขียนลำดับที่
1st first
2nd second
3rd third
4th fourth
5th fifth
6th sixth
7th seventh
8th eighth
9th ninth
10th tenth
11th eleventh
12th twelfth
13th thirteenth
14th fourteenth
15th fifteenth
16th sixteenth
17th seventeenth
18th eighteenth
19th nineteenth
20th twentieth
21st twenty-first
22nd twenty-second
23rd twenty-third
24th twenty-fourth
25th twenty-fifth
26th twenty-sixth
27th twenty-seventh
28th twenty-eighth
29th twenty-ninth
30th thirtieth
31st thirty-first
32nd thirty-second
33rd thirty-third
34th thirty-fourth
35th thirty-fifth
36th thirty-sixth
37th thirty-seventh
38th thirty-eighth
39th thirty-ninth
40th fortieth
50th fiftieth
60th sixtieth
70th seventieth
80th eightieth
90th ninetieth
100th one hundredth
1000th one thousandth
10000th ten thousandth
100000th one hundred thousandth
1000000th one millionth

ในการทำตัวเลขให้เป็นลำดับที่ในภาษาอังกฤษนั้นสามารถทำได้โดยการเติม -th เข้าไปหลังตัวเลข เช่น

9 —> 9th                nine —> ninth

สำหรับเลขหลักสิบ ให้เปลี่ยน y เป็น ie แล้วเติม th เช่น

60  —> 60th         sixty —>  sixtieth

บางลำดับจะมีชื่อเรียกเฉพาะคือ

ลำดับที่หนึ่ง           1st  —> first

ลำดับที่สอง           2nd  —> second

ลำดับที่สาม           3rd   —> third

สำดับที่ห้า              5th   —>   fifth

ลำดับที่เก้า            9th    —>   ninth

ลำดับที่สิบสอง     12th   —>  twelfth

สำหรับลำดับที่ที่มีหลายหลัก เพื่อน ๆ สามารถเขียนลำดับได้ที่หลักสุดท้าย เช่น

5,111th                  five thousand, one hundred and eleventh

424st                       four hundred and twenty-fourth

656,565th               six hundred fifty-six thousand five hundred sixty-fifth

(Visited 235,309 times, 56 visits today)