ลักษณะของการใช้ LOOK (AT), WATCH, SEE, LOOK AFTER and LOOK FOR

LOOK (AT), WATCH, and SEE
1. ใช้ look (at) เมื่อเป็นการเพ่งเล็งความสนใจไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงจัง พยายามจะดูว่าเป็นอะไรแน่
ตัวอย่าง
I looked but could see nothing.
ผมมองดูแต่ไม่เห็นอะไรเลย
He looked at her with his eyes full of love.
เขามองดูเธอด้วยความรักที่เต็มเปี่ยม
Look carefully at this – I think it’s important.
ดูสิ่งนี้ให้ดี ผมคิดว่ามันสำคัญ
หมายเหตุ look เมื่อตามด้วย at จะมีกรรมตามหลัง
2. ใช้ watch ในความหมายเดียวกับ look (at) แต่ watch เน้นสิ่งที่ กำลังเกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดนั่นคือเมื่อใช้ watch จะมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น หรือจ้องดูอย่างจริงจัง
ตัวอย่าง
Watch that man – I want to know everything he does.
ดูผู้ชายคนนั้นสิ ผมอยากจะรู้สิ่งที่เขาทำทุกอย่าง
I usually spend time watching a football match.
ผมมักจะใช้เวลาดูการแข่งขันฟุตบอล
3. ใช้ see เมื่อต้องการจะบอกถึง การรับรู้ทางประสาทตาหรือการมองเห็น (visual impressions) คำ see นี้ไม่ใช้ในรูป continuous tenses
ตัวอย่าง
I suddenly saw a spider on the ceiling.
ทันใดนั้นผมก็มองเห็นแมงมุมอยู่บนเพดาน
I waved at my father, but he didn’t see me.
ผมโบกมือให้พ่อผม แต่พ่อมองไม่เห็นผม
I can see somebody coming.
ผมมองเห็นมีบางคนกำลังมา

LOOK AFTER and LOOK FOR
look after (ลุ๊ค-อาฟเทอะ)เป็น two – word verb หมายถึง to take care of แปลว่า “เอาใจใส่ดูแล”
ตัวอย่าง
Nurses and doctors look after patients.
พบาบาลและหมอดูแลคนไข้
Could you look after the kids while I go shopping ?
คุณช่วยดูแลเด็กๆ ขณะที่ดิฉันออกไปจ่ายตลาดทีได้ไหม
look for (ลุ๊ค – ฟอร์) เป็น two – word verb หมายถึง try to find แปลว่า “พยายามค้นหา”
ตัวอย่าง
I spent ages looking for her before I found her.
ผมเฝ้าค้นหาเธอมานานก่อนที่ผมจะพบเธอ

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 11,416 times, 10 visits today)