ลักษณะการใช้ DISCOMFIT, DISCOMFORT, DISCOVER and INVENT

DISCOMFIT and DISCOMFORT
discomfit (ดิชคัม-ฟีท) V. หมายถึง to upset; to cause a little shame or annoyance to a person แปลว่า ตีพ่าย, ทำให้รู้สึกกระอักกระอ่วนใจ
ตัวอย่าง
My remark discomfited him.
คำพูดของผมทำให้เขารู้สึกกระอักกระอ่วนใจ
The general’s plan was designed to discomfit the enemy.
แผนการของท่านนายพลถูกร่างขึ้นมาเพื่อตีทัพข้าศึกให้แตกพ่ายไป
The enemy was discomfited.
ศัตรูถูกตีแตกพ่ายไป
discomfort (ดิชคัม-เฟิท) n., V. หมายถึง lack of ease แปลว่า ความไม่สบายใจหรือกาย, ทำให้ไม่สบายใจ
ตัวอย่าง
This collar causes discomfort.
ผ้าผูกคอผืนนี้ทำให้ไม่ค่อยสบายกาย
Damp shoes are a great discomfort.
รองเท้าที่เปียกชื้นเป็นสิ่งที่ทำให้ไม่สบายกายเป็นอย่างยิ่ง
The news discomforted him.
ข่าวนั้นทำให้เขาไม่สบายใจ
DISCOVER and INVENT
discover (ดิชคัฟ-เวอะ) V. หมายถึง to find something existing but not known before แปลว่า ค้นพบสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยมีใครทราบว่ามี โดยปกติมักจะเป็นการค้นพบแผ่นดินหรือข้อความจริงทางวิทยาศาสตร์
ตัวอย่าง
Columbus discovered America in 1492.
โคลัมบัสค้นพบอเมริกาในปี 1492
I discovered a fly in my coffee.
ผมพบแมลงวันตัวหนึ่งในกาแฟของผม
invent (อิน-เว็นทฺ) V. หมายถึง to create or find out something that never existed before แปลว่า ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนเลย เพิ่งจะทำได้เป็นครั้งแรก, ประดิษฐ์
ตัวอย่าง
Whitney invented the cotton gin.
วิทนีย์ได้ประดิษฐ์เครื่องปั่นด้ายขึ้นมา
Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876.
อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ ได้ประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นเมื่อปี 1876
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 312 times, 1 visits today)